Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Hørby Kirke

Hørby Kirke

 

 

Højby Pastorat – Ods og Skippinge Provsti – Roskilde Stift – Ods Herred – Holbæk Amt

Højby Kirke er bygget omkring år 1150, hvilket bekræftes af møntfund fra denne periode i kirkegulvet. Før den nuværende stenkirke har der her ligget en trækirke. Fra denne tidlige trækirke stammer tre træstaver, som ligger over døren mellem våbenhuset og kirkeskibet. To mindre staver ligger over sakristidøren.
Det romerske blokalterbord, som befinder sig indenunder træpanelerne, er lige så gammelt som kirken og bygget op af kvadre af frådsten og myremalm. Altertavlens ene fløj viser bl.a. bebudelsen, det nyfødte Jesusbarn, lovsyngende engle, Maria og Josef, der knæler ved barnet og de hellige 3 kongers tilbedelse af barnet.
På den anden fløj ser vi den knælende Jesus i Gethsemane have med sovende disciple omkring sig. Nedenunder står Jesus foran Pilatus, der vasker sine hænder i et fad, som hans tjener rækker frem.
Nederste felt viser Jesus, der segner under korset på vej til Golgata og Simon af Kyrene, som træder hjælpende til. I dette felt ses også Veronika med et aftryk af Jesu ansigt på svededugen. Prædikestolen og lydhimmelen fornem træskærerkunst, der er udført af billedskæreren Lorentz Jørgensen. Han forsynede en lang række sjællandske kirker med altertavler og prædikestole, bl.a. altertavlen i Helsingør Domkirke og altertavlen i Egebjerg kirke. Prædikestolen i Højby er fra år 1656.
Lensmanden på Dragsholm, Christopher Urne havde bragt Lorentz Jørgensen til egnen, og på prædikestolens lydhimmel ser man hans og hans hustru Sophia Lindenows navne.
Døbefonten har oprindelig stået på et fundament ca. midt i skibet. I tidens løb har den været anbragt forskellige steder i kirken, men befinder sig nu igen centralt i skibet overfor prædikestolen.
Det er en romansk døbefont med en udhugget rebsnoning som dekoration. Måske har den oprindeligt stået i den gamle trækirke, som var forgængeren til den nuværende stenkirke.
Den ældste træskærerkunst i Højby kirke finder man i stolestaderne. De er fra år 1555. Årstallet kan ses på en af de øverste stolegavle i sydsiden.
Ingen anden dansk kirke har en sådan samling stolegavle, 41 i alt, fra den tid – og med så rig en udsmykning.
Alle stolestaderne står kun med resterne af den oprindelige bemaling på egetræet. Der er ikke to, der er ens. De gennembrudte topstykker er fremragende reliefkunst.
Fælles for udsmykningen i sydsiden, der hvor mændene oprindelig sad, er de snoede spir. I nordsiden, kvindesiden, er spirene lige. Øverst i kirken ses stolegavle med adelsslægterne Hardenbergs, Rosenkrantes og Rosensparres våbener. Længere nede kan man blandt andet se navnene Erik Skawe og Mikkel Degn indskrevet på hver sin gavl.
På skibets nordvæg hænger et smukt og velbevaret krucifiks fra omkring år 1500.

Kilde: Kirkens hjemmeside

 

Tilbage til Roskilde Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne