Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Hvalsø Kirke

Hvalsø Kirke

 

Kirke Hvalsø-Særløse Pastorat – Lejre Provsti – Roskilde Stift – Voldborg Herred – Roskilde Amt

Hvalsø Kirke er beliggende midt i Hvalsø by på byens højeste punkt. Kirken er bygget i starten af 1200-tallet. I starten havde kirken et træloft som dog i 1300-tallet blev udskiftet med krydshvælv loft, som vi kender det fra kirken i dag. I 1400-tallet blev kirken udvidet betydeligt, med bl.a. våbenhus, nyt kor samt kirketårn.Kirketårnet er der to klokker. Den ene fra 1632, støbt af Felix Fuchs. Den bærer følgende indskrift: Hanns Persen och Lavrs Knusen Kerche Verge thil Hvallsøe Kercke. Gos mich Felix Fuchs 1632.
Der fortælles om den anden klokke, at den revnede, da der blev ringet til mobilisering i krigen 1848. den blev nødtørftig repareret med jernkramper, men er i den nyere tid svejset korrekt.
Kirkens tårnur blev opstillet i 1885 og kommer fra Tølløse slot, det menes at uret er fra 1700 tallet. Døbefonden, der vel er den ældste del af kirkens inventar. Altertavlen i kirken er fra 1600 tallet.
I kirken er et gravkapel, heri er begravet landsdommer Braband, der ejede Sonnerupgård Gods. I gravkapellet ligger nu et kistelåg og en mindetavle i marmor.
Hvalsø Kirke blev selvejende i 1910. I kirken er en mindetavle fra faldne i krigene i 1849 og 1864.
Midt i kirken hænger en lyskrone, der bærer følgende inskription: HVALØS KIRKE MED EN CRONE OG ET SKIB JEG ZIIRE VIL; MEN O GUD I HIMMEL THRONE; DIG SKAL ÆREN HØRE TIL. NICOLAI JUNG. FRIDERICH MOHR. KIØBENHAFN – D. 7. OCTBR. 1722
Skibet, som er nævnt, er altså sammen med lysekronen skænket til kirken. Efter traditionen var giveren i havsnød, og lovede da Gud, hvis kom frelst i land, at "ziire" Hvalsø kirke. En anden version siger, at han var faldet blandt sørøvere. Skibet der hænger længere nede i kirken, er et krigsskib. det er den slags skibe ofte. Hvorfor ? I en kirke taler man om to slags skibe, selve kirkerummet, som bliver kaldt skibet, og altså skibet under loftet. Forklaringen kan være den, at de begge symboliserer menneskelivets sejlads over tidens hav, med alt hvad det indebærer af fristelser og farer. Derfor et krigsskib, der med sine våben kan "slukke den ondes gloende pil".
Hvalsø Kirke har, i modsætning til de fleste andre kirker, våbenhus i nord. Oprindelig var indgangen i syd. Men sagnet lyder, at en stor lindorm lagde sig foran kirkedøren, og man derfor måtte flytte indgangen til kirken til nordsiden.
prædikestolen fra 1606 i højrenæssance. I postamentfelterne står: Hvad I bede i mit nafn, det vil jeg giøre. Johan. xiiii. Ligeledes: Hvo, som er af Gud, han hører Guds ord. Johann. xiiii. De fire glatte søjler har korintiske kapitæler. På lydhimlen står: EGO ERO IN ORE TURE DUCEBO QVE QVID LOQVARIS EZOD. 14NNO1606. Oversat: Jeg vil være i din mund, og jeg vil give dig, hvad du skal udsige.

(afskrift af hæfte udarbejdet af H.P.Nielsen i 1995) på Kirkens hjemmeside  

Tilbage til Roskilde Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne