Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Herlufsholm Kirke

Herlufsholm Kirke

 

Herlufsholm Pastorat – Næstved Provsti – Roskilde Stift – Øster Flakkebjerg Herred – Sorø Amt

Herlufsholm var oprindelig et Benediktinerkloster, stiftet den 29. november 1125 af den sydsjællandske stormand, Peder Bodilsøn, og opført i slutningen af det 12. århundrede på det sted, hvor Herlufsholm ligger nu.
Erik Lams gavebrev er det ældste af alle eksisterende danske dokumenter og opbevares stadig i stiftelsens arkiv.
Ved gavebrev af 21. marts 1140 gav Kong Erik Lam klosteret fuld skattefrihed, samt det fulde herredømme over Næstved, hvilket vil sige, at fra da af og lige til reformationen oppebar klosteret alle skatter og afgifter fra Næstved.
Foran korbuens vanger står 2 tresædede korstole, fra omkring år 1500. Under disse stole er misericordierne (barmhjertighedsgerning - stolstøtte) bevaret og skilleplankerne har fremspringende hjelmklædte hoveder.
Ved reformationen blev klosteret nedlagt, og godset kom ind under kronen. Ved mageskiftekontrakt af 1. juli 1560 overgik klosteret i rigsadmiral Herluf Trolle og hustru Birgitte Gøye's eje, og navnet blev ændret til Herlufsholm.
Ved fundats af 23. maj 1565 skænkede det barnløse ægtepar godset til oprettelse af en skole for "adelige og andre ærlige mands børn".
Herluf Trolle ligger rustningsklædt, uden hjelm, og ved hans fødder hviler symbolet på tapperhed - en løve.
Birgitte Gøye er i enkedragt med en bønnebog i de sammenlagte hænder, ved hendes fødder ligger symbolet på trofasthed - en hund.
Monumentet flankeres af de fire evangelister med deres symboler.
I glasmontre ved alterets bagside er opstillet 2 rustninger, der har tilhørt Herluf Trolle og hans bror Børge Trolle. Hullet i Herluf Trolles rusning i venstre lår skulle stamme fra den musketkugle, der sårede ham dødeligt i slaget ved Femern.
Ved restaurering af kisterne i 1885, blev der udtaget en lok af Herluf Trolles hår fra kisten, og denne kan nu ses i den lille ramme i bunden af montren. Børge Trolles rustning i den anden montre er et sydtysk arbejde med rige ciseleringer og med årstallet 1538.Herluf Trolles ældre broder Børge Trolle var forstander på Herlufsholm fra 1567 - 1571. Børge Trolle var gift med Birgitte Gøye's søster Pernille Gøye. Børge Trolle døde 28. juli 1571. Pernille Gøye døde 5 marts 1552 og er begravet i Torbenfeldt Kirke. Brystfigur af Pernille Gøye anbragt på en ny konsol på gravkorets sydvæg. Til fremstilling af hovedet synes der at have været benyttet en dødsmaske.
Der findes stadig rester af legemsfarver og forgyldning på hue og armbånd og endnu i 1822 var der "forrevne stumper af en fløjlskåbe".
Enhver, der kommer til Herlufsholm Kirke, vil i våbenhuset se en flot model af en dansk fregat i en glasmontre. Den er lavet af former Karl Ambæk, der gav modellen i 1959.

Kilde: Kirkens hjemmeside  

Tilbage til Roskilde Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne