Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Gyrstinge Kirke

Gyrstinge Kirke

Bringstrup-Sigersted-Gyrstinge Pastorat - Ringsted-Sorø Provsti - Roskilde Stift - Alsted Herred - Sorø Amt

Det fremgår af indskriften på den store klokke, at Gyrstinge Kirke i middelalderen var viet til Jomfru Maria, hvilket også bekræftes af en meget smuk alterbordsforside fra omkring 1525 med et allegorisk maleri, Den ubesmittede Undfangelse, nu i Nationamuseet. Bygningen består af romansk kor og skib med sengotiske tilbygnnger, tårn i vest og våbenhus mod nord, samt et sakristi fra 1848 ved korets østside, som har fortrængt den romanske apsis. Den oprindelige tilbygning er opført af rå og kløvet kamp med granitkvadre ved hjørnerne og vinduesindfatninger af kridt. Af dørene er norddøren i brug, men stærkt omdannet, syddøren tilmuret og forstyrret af et vindue. Skibet har i hver af langmurene haft tre vinduer. De to østligste er opslugt af nye vinduer, mens de øvrige er kendlige som indvendige nicher. Indvendig står den runde korbue med kragbånd af kridtsten, og fra korets loft ses i begge gavle huller for det romanske tagværk. Omkring 1400 blev der i koret indbygget ét, i skibet to krydshvælv, og ved samme lejlighed blev den nu forsvundne apsis afskildret som sakristi. De sengotiske tilbygninger er begge af munkesten, men udvendigt hårdt restaureret. Indvendigt har tårnets underrum krydshvælv og åbner sig mod skibet ved en spids tårnbue. Gavlene er fra 1867-68. I 1848 blev apsis fjenet, og i stedet blev der af små mursten bygget en stor rektangulær sakristibygning med gipset loft.
1897 fandtes der spor af kalkmalerier fra to perioder, det ene sæt fra anden halvdel af 1200-tallet måtte atter tildækkes, det andet sæt, en let dekoration på ribber, gjordbuer og skjoldbuer, fra ca. 1500, er bevaret og suppleret.
Det munkestenmurede alterbord har været dækket af nævnte panel. Atlertavlen var tidligere et maleri, Kristus i Gethemane, af F. C. Lund, i samtidig ramme. Ny altertavle udført af billedhugger og maler Grethe Bagge. Afsløret 5. april 2009.
Fra en gotisk altertavle, der i øvrigt er forsvunden, findes i "Saxos celle" i Sorø en Mariafigur fra 1300-tallet. Kalken er fra omkring 1650-75 med samtidig disk, stagerne er sengotiske fra 1500-tallet. Den romanske granitfont er enkel, af Roskildetypen. Et korbuekrucifiks fra omkring 1300-tallet med yndre sidefigurer, ca. 1450-1500 er i Saxos celle. Prædikestolen er et pænt højrenæssancearbejde fra ca. 1600, lignende den i Bringstrup Kirke. Den har korintiske hjørnesøjler, og i felterne er der malerier af Treenigheden og evngelisterne. Den ene af klokkerne er fra 1637, støbt af Hans Meier i Helsingør, den anden er fra 1651, af Claus van Dam.

De danske Kirker G. E. C. Gads forlag. Bind 4 "Sydvestsjælland" 1967

Tilbage til Roskilde Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne