Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Højerup Kirke

Højerup Kirke

 

Lille Heddinge-Havnelev-Højerup Pastorat – Tryggevælde Provsti – Roskilde Stift – Stevns Herred – Præstø Amt

Den nye sognekirke i Højerup blev påbegyndt i 1910. Da havde man netop lukket den gamle kirke i landsbyen, som ligger ved klintens kant, på grund af frygten for skred. Godsejer og kirkeejer Jacob Frederik Scavenius til Gjorslev skænkede en ny grund til byggeriet, og han lod ved samme lejlighed også mindelunden Højeruplund anlægge.
Apsis har dog bæltemuring af flintesten som en efterligning af klintens geologiske opbygning.
Kirken, der blev indviet i 1913, er tegnet af arkitekt Helge Bojsen Møller, broder til sognepræst Tage Møller. Den fremstår som en traditionel romansk landsbykirke med skib, kor, apsis, våbenhus og tårn.
Kirken er tidstypisk bygget i nationalromantisk stil. Den er lidt borgagtig, har rundbuede vinduer og en tydelig opdeling i skib og kor, præcis som de ældgamle landsbykirker. Koret er udvendigt muret med kalk og flint, og efterligner på den måde klintens lagdeling. To steder på muren ses de vrængende ansigter, som ofte findes på stevnske kirker. Ifølge traditionen skal ansigterne værne mod onde magter og markere helligdommen.
Inde i kirken fortæller dekorationer på stolesædernes gavle legenden om Højerup gamle kirkes anlæggelse.
Alteret er af kridtsten, prydet med ornamenter, forestillende kristne symboler: I midten et øje i trekant, symbolet på den treenige Gud. Alteropsatsen af træ har udskæringer med følgende symboler. Den opstandne Kristus (Lammet med sejrsfane) og symboler for de fire evangelister.
Den store døbefont er af kridtsten. Den er prydet med tre store engle i relief. Det er maleren Johannes Malling, der har dekoreret kirken med fresker.
Gavlene på stolestaderne fortæller sagnet om kirken yderst på klinten, der hver julenat rykker et hanefjed ind i landet, for at den ikke skal styrte i havet.

Kilde: Kirkens hjemmeside
Kirke: Kalklandet

 

 

 

 

 

Tilbage til Roskilde Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne