Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Fårdrup Kirke

Fårdrup Kirke

Høve-Flakkebjerg-Skørpinge-Fårdrup Pastorat – Slagelse-Skælskør Provsti – Roskilde Stift – Vester Flakkebjerg Herred – Sorø Amt

På en lille affladet højning sydligt i byen ligger den hvidkalkede, teglhængte kirke, der nok i sin kerne er en romansk bygning, men helt præges af om og tilbygninger fra sengotisk tid og et moderne våbenhus ved sydsiden. Af den romanske kampestensbygning, der aldrig har været videre anselig, står kun partier af skibets sidemure uden oprindelige detaljer af nogen art.
Den ældste af tilbygningerne, sikkert fra 1400-tallet, er et stort krydshvælvet nordkapel af munkesten. Sidemurene har trappefriser, og i kamtakgavlen er der ni spidsbuede højblændinger.
Kort efter er skibet forlænget mod vest, samtidig med at der inbyggedes to halve stjernehvælv, og først efter denne ombygning er det gamle kor erstattet af et étfags langhuskor med krydshvælv og på dettes nordside blev der bygget et sakristi med halvtag i forlængelse af korets tag. Denne ombygning er sandsynligvis sket omkring 1500 eller lidt senere, samtidig med at der mod vest rejstes et tårn med krydhvælvet underrum og ret enkle, blændingsprydede kamtakgavle i øst-vest. Våbenhuset, der er bygget af små mursten, er fra 1867.
Altertavlen, der stå på et nyt alterbord, rummer i rammeværk fra midten af 1800-tallet rester af en sengotisk udskåren fløjlstavle - en figurrig Korsfæstelsesgruppe.
Kalken er fra 1575 med nyere skaft og bæger. Stagerne er sengotiske. Den romanske granitfont er hugget af to sten med nedadvendte, spidse blade på kummen og kraftig tovstav. Et tinfad er stemplet 1824. Prædikestolen er i bruskbarok, fra ca. 1630-40 med dydehermer på hjørnerne og plumpe figurer i felterne - Kristus, Johannes Døberen og evangelisterne. Himmelen er samtidig. En jernbeslået pengeblok hidrører sandsynlivis fra 1600-tallet.
Der er to klokker, den ene fra 1837, af I. C. & H. Gamst, den anden fra 1846 af H. Gamst og H. C. Lund.

Kirkens hjemmeside
Danmarks kirker, Nationalmuseet

 

Tilbage til Roskilde Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne