Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Flakkebjerg Kirke

Flakkebjerg Kirke

Høve-Flakkebjerg-Skørpinge-Fårdrup Pastorat – Slagelse-Skælskør Provsti – Roskilde Stift – Vester Flakkebjerg Herred – Sorø Amt

Nordvestligt i den tæt bebyggede lands- by ligger kirken, der består af romansk kor og skib med sengotiske tilbygninger fra omkring 1500 - sakristi ved korets nordside, vesttårn og mod syd et kapel, der nu er indrettet som våbenhus. Desuden er der et kapel fra omkring 1900 ved skibets nordside og et ligkapel fra 1925 ved tårnets nordside.
Den næsten fuldstændigt bevarede romanske bygning, der har en usædvanlig skæv grundplan, er bygget af rå og kløvede kampesten med tilhugne hjørnekvadre. Af oprindelige enkeltheder har den bevaret to rundbuevinduer i koret, det mod øst tilmuret, det nordre med gammel trækarm, samt den runde korbue, der har kragbånd af granit. I første halvdel af 1400-tallet blev der i koret indbygget et krydshvælv, og lidt senere blev skibets mure og gavle forhøjet i forbindelse med indsættelse af krydshvælv også her. De sengotiske tilbygninger synes alle at være opført i tiden lige efter 1500. Sakristiet har kirkens eneste bevarede middelalderlige blændingsgavl.
Tårnet har krydshvælvet underrum, der åbner sig mod skibet ved en bred, spids tårnbue, og der er trappehus ved nordsiden. Gavlene der vender i øst-vest, har kamtakker og blændinger, men er næsten helt nymuret. Foran syddøren opførtes et krydshvælvet kapel med ny, glat gavl. Det anvendes nu som våbenhus.
I 1948 blev der i koret afdækket udmærkede kalkmalerier. På nordvæggen og i korbuen er der unggotiske billeder fra omkring 1300, blandt andet af Kvinderne ved graven. I hvælvet er der en glimrende malet fremstilling fra 1450 af Kristus som verdensdommer, omgivet af vituost rankeværk.
Altertavlen er et snitværk i højrenæssance fra omkring 1610-20 med to søjler, sikkert af samme Næstved-snedker som den i Øster Egede fra 1614. Den har bevaret sin oprindelige bemaling - i storfeltet Fadervor og Nadverordene samt forneden et lille maleri, Nadveren.
Kalk og disk er fra 1551, og stagerne af sengotisk type er fra 1500-tallet. Et alterkrucifiks med ibenholtskors og lille elfenbensfigur er fra omkring 1700. Døbefonten af granit er romansk af Slagelse-type. Fadet er nyt.
Den lille prædikestol i ungrenæssance med arkadefelter har båret årstallet 1584.
Der er to klokker, den ene fra 1495, den anden støbt 1611 af Borchart Quellichmeyer.

Kirkens hjemmeside
Danmarks kirker, Nationalmuseet

  

Tilbage til Roskilde Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne