Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Borup Kirke

Borup Kirke

Borup-Kimmerslev-Nørre Dalby Pastorat – Køge Provsti – Roskilde Stift – Ramsø Herred – Roskilde Amt

Den første indirekte omtale af den tidligere, nu forsvundne romanske kirke, sker i 1253 af Biskop Jakob Erlandsen i sit gavebrev til Helligåndshuset i Roskilde, hvor bispetiendet Borup blandt andet blev overdraget. Efter Reformationen kom kirken til Kronen og lå under Svendstrup Len. I 1622 kom Hovedgården med en del gods til diakonatet i Roskilde Domkirke, men kirken forblev i Kronens eje. Den nuværende kirkebygning består af et sengotisk langhus.
Tårnet er fra 1590 og har afløst et tidligere tårn fra middelalderen. Ved opførelsen af tårnet blev det pålagt "alle kronens og kapitlets landsbykirker på Sjælland, som var i stand dertil, at yde et bidrag på 1 daler". Tårnets taggavle vender mod syd og nord, hvorfor det i gamle dage blev kaldt "Det forkerte tårn i Borup".
Våbenhuset er samtidigt eller lidt yngre på trods af det middelalderlige udseende. Under den midterste spidsbueblænding sidder et solur af sandsten fra 1760 med initialerne PN og KT. Disse står for Peter Neergaard til Svenstrup og Hustru Kirsten Tønnesdatter.
I årene 1877-81 gennemgik kirken en gennemgribende istandsættelse, hvorved store dele af murværket nyfugedes, skalmuredes og vinduerne i kirken blev omdannet. Samtidig blev kirkens hvælv taget ned og rummet fik fladt loft med dragere. Døbefonten stammer formentlig fra den gamle romanske kirke. Altertavlen er fra 1623.

Kilde: Kirkens hjemmeside

  

Tilbage til Roskilde Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne