Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Høve Kirke

Høve Kirke

Høve-Flakkebjerg-Skørpinge-Fårdrup Pastorat – Slagelse-Skælskør Provsti – Roskilde Stift – Vester Flakkebjerg Herred – Sorø Amt

På en bakkeknude sydligt i landsbyen ligger den hvidkalkede, teglhængte kirke, der fra gammel tid har tjent "de sejlende at gøre bestik efter" - altså som sømærke. Bygningen består af romansk kor og skib med vesttårn, hvis underdel er tilføjet allerede i romansk tid, medens de øvre dele er gotiske. Desuden er der to sengotiske tilbygninger - et sakristi ved korets nordside og et våbenhus ud for skibets norddør.
Den romanske kirke, der er temmelig velbevaret, er usædvanlig stor og vistnok ældre end de fleste andre romanske landsbykirker. Den er opført af rå og kløvet granit med en hel del frådsten, især i østenden. Murene hviler på en groft formet kampestenssokkel, og på hjørnerne er der nogenlunde regelmæssigt tildannede kvadre.
Af de oprindelige døre spores den tilmurede syddør kun svagt, mens norddøren, der er i brug, er en del udvidet i nyere tid. Koret har mod syd, øst og nord haft rundbuevinduer, og i skibet har der i hver langmur været tre tilsvarende med frådstensstik. De er alle tilmuret, men kun korets sydvindue og skibets østlige nordvindue er helt forsvundet. De glatte, romanske gavle er alle bevaret.
Allerede i 1100-tallet tilføjedes et tårn, hvis underdel endnu står, helt bygget af kampesten, der alle er mere eller mindre tilhugget. De oprindelige enkeltheder er stærkt forstyrret ved senere ombygninger, men det ser ud til, at tårnet har mindet om det i Vallensved. Underrummet er ved en svær mur i øst-vest delt i to rum, hvoraf det nordre rummer en trappe, oprindeligt vist nok under et tøndehvælv.
I første halvdel af 1400-tallet er der i kor og skib inbygget krydshvælv, henholdsvis ét og to. Sakristi og våbenhus er begge ret enkle munkestensbygninger med glatte gavle, og sakristiets lille rum er krydshvælvet. Også tårnets gotiske overdel er ganske enkel med glatte gavle. I kor og skib er der afdækkt kalkmalerier fra ca. 1450-75. Korhvælvets malerier er restaureret i 1935 af E. Lind, medens skibets malerier er tildækket. I korhvælvingen er der djærvt malede billeder fra Kristi lidelseshistorie, og andre motiver fra samme motivkreds var også malet i skibet.
Altertavlen er en firesøjlet renæssanceopbygning med baldakin, fremstillet omkring 1600 og en del omdannet 1700. Storstykket har seks malerier fordelt i to etager, forestillende Kristi fødsel, dåb, Nadveren, Gethsemane, Korsfæstelsen og Opstandelsen, alle fra 1700 og ledsaget af latinske og danske indskrifter. I topfeltet er Bielkes og Juuls våben med initialer for admiral Christian Bielke og hustru samt årstallet 1700.
Kalken er fra begyndelsen af 1700-tallet, oblatæsken fra 1714, og stagerne er sengotiske med skaftringe og på den ene et støbemærke.
Den romanske granitfont er af Slagelse-type, og der er to ret nye fade.
På skibets nordvæg hænger et smukt unggotisk korbuekrucifiks fra anden halvdel af 1200-tallet, på hvis kors der i sengotisk tid er tilføjet korsblomster.
Prædikestolen er et smukt snedker - og billedskærerarbejde i ungrenæssance fra ca. 1575 med skællede hjørnesøjler og arkadefelter med kerubhoveder i bladværk.
Den ene af klokkerne er støbt 1616 af Georg Wolf og Tonnis Weis, den anden 1642 af Claus van Dam.

Kirkens hjemmeside
Danmarks kirker, Nationalmuseet

 

Tilbage til Roskilde Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne