Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Næsbyhoved-Broby Kirke

Næsbyhoved-Broby Kirke

Allesø-Næsbyhoved-Broby Pastorat – Hjallese Provsti – Fyens Stift – Lunde Herred – Odense Amt

Skibet stammer fra en senromansk kirke opført af teglsten. I skibets nordmur ses spor af et let tilspidset vindue, indvendig står to oprindelige vinduer som nicher. Norddøren er tilmuret men spores i murværket, syddøren er bevaret i brug. I sengotisk tid blev det oprindelige kor nedrevet og det nuværende langhuskor opført. Den nye østgavl fik rige blændingsdekorationer. Skibets oprindelige vestgavl kan ses fra tårnets mellemstokværk. Tårnet er formodentlig opført i sengotisk tid, våbenhuset er fra nyere tid. I våbenhusets er opstillet en romansk gravsten med kors. Den jernbeslåede dør mellem våbenhuset og skibet bærer årstallet 1512 og teksten "Help Ihesus anno domini mdxii".
Det sengotiske langhuskor blev bygget med krydshvælv Triumfmuren blev bevaret ved ombygningen i sengotisk tid, dog blev korbuen udvidet. Spor af ansatsbuer tyder på, man havde planlagt indbygning af krydshvælv i skibet, men projektet blev ikke gennemført, og skibet har stadig fladt loft. Alterbordet dækkes af et panel fra 1573. Den sengotiske fløjaltertavle fra o.1500 har en Korsfæstelsesscene i midterskabet og apostle i fløjene. Prædikestolen i ungrenæssance er fra 1577. I kirken ses et krucifiks med malet årstal 1660, krucifikset er skænket af Grevinde Danner.
Den romanske granitfont har på kummen en Kristusfigur, løver og hoveder (Mackeprang s.126-28). Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Den midtfynske type - Med figurer. To klokker er ophængt i tårnet. Den største har foroven mellem to ens formede bladfriser med småhoveder indskriften: Støbt af D.C.Herbst Hofklokkestøber i Kiøbenhavn Aared 1791. GUD ALEENE ÆREN. Derunder en sammenhængende bladrankefrise. På klokkebrystet en firelinjet indskrift:
AF ANNE MARIA BECHER
SL PETER EILSKOVS ENKE TIL MARIENLUND
ER DENNE NY KLOKKE ANSKAFFET TIL
BROBY KIRKE ANNO 1791.
Indskriften er adskilt af små grove bånd. Profileret slagring. Diameter: 106 cm, højde 81 cm.
Den anden klokke, hvis hanke er prydede med skæggede masker, har foroven en gotiserende liljefrise. Korsblomstfrise mellem profilerede bånd, derunder mellem 2 og 2 profilerede bånd en sirlig minuskelindskrift: anno.1609.goth.mi.reinholdt benninch ihn lybeck (lilje) de.segen.des.heren.macket.rick.ohne.moihe
Ved overgangen til slagringen 3 og på selve slagringen 2 profilerede bånd. Diameter 107 cm, højde 74 cm.

Kirkens hjemmeside
Næsbyhoved-Broby kirkes historie samlet og skrevet af H. L. Jensen

 

Tilbage til Fyens Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne