Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Melby Kirke

Melby Kirke

Særslev-Ejlby-Melby Pastorat – Bogense Provsti – Fyens Stift – Skovby Herred – Odense Amt

Melby Kirke er opført på et højdedrag midt i Melby sogn, og kan, som de fleste af vore danske landsbykirker, dateres tilbage til 1100-tallet. I katolsk tid var den indviet til de hellige tre konger. Apsis, kor og en del af kirkeskibet udgør de ældste dele af kirken, og er i romansk stil. De er af fornemt tilhugne granitkvadre. I apsis er bevaret et smukt lille romansk rundbuevindue, ved hvis sider der er halvsøjler på terningebaser. Ligeledes er den originale korbue inde i kirken bevaret. Der synes dog at have været en standsning i byggeriet idet store dele af kirkeskibet fremstår i rå utilhugne kampesten, der senere igen har måttet udbedres på sydsiden med en skalmur af munkesten. Hvad der afbrød byggearbejdet - ufred, sygdom eller bare almindelig pengemangel - vides naturligvis ikke, men sikkert er det, man sluttede langt ringere end man begyndte. I sengotisk tid nedtog man det flade træloft, og satte krydshvælv op, først i koret og dernæst i skibet. På samme tid tilføjedes tårnet i vest og våbenhus på både nord og sydsiden. Senere er sydvåbenhuset fjernet igen, og i 1927 valgte man at gøre nordvåbenhuset til ligkapel. Derved flyttedes indgangen til tårnet, hvor man ved samme lejlighed tog en del af kirkeskibet fra til indgangsrum. Døbefonten er en romansk granitfont af Djurslandstypen med dobbelt akantusranke og firesidet fod. Den stod i 1590 i tårnrummet iflg. biskop Jacob Madsens visitatsbog. Dåbsfadet er et sydtysk arbejde fra omkring 1575. Altertavlen fra 1948 har maleri af Johs. Kragh, "Kristus og synderinden" i rammeværk tegnet af arkitekt A. Jacobsen. Den ældre altertavle "Getsemane" fra omkring 1830 er ophængt bagerst i skibet. Biskop Jacob Madsen omtaler 1590 en nu forsvunden fløjaltertavle forestillende den hellige Frants af Assisi og andre munke. Alterstagerne er fra omkring 1650 og har en meget kraftig barokprofil. I ældre tid havde kirken en muret prædikestol; den nuværende prædikestol og stolerækker er snedkerarbejde fra omkring 1850. Martha Hansen, som i en menneskealder var organist ved Melby Kirke, har broderet alterdugen formodentlig omkring 1960. Orglet er et Bruno Christensen orgel med 5 stemmer og pedal. Det har været i brug i kirken siden 1985.

Kirkens hjemmeside

 

Tilbage til Fyens Stift

 

 

Om kirker

 

Folkekirkerne