Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Lunde Kirke

Lunde Kirke

Lunde-Hjadstrup Pastorat – Bogense Provsti – Fyens Stift – Lunde Herred – Odense Amt

Lunde Kirke er, som den overvejende del af vore landsbykirker, en romansk kirke, altså fra omkring 1200-tallet.
Dette gælder kun kirkens ældste del, kor og skib, som er bygget i såkaldte kvadersten dvs. råt eller mere eller mindre fint tilhugne natursten af granit, marmor, sandsten eller ethvert forhåndenværende materiale. Normalt opføres kun ydermurene i disse kvadersten, som herefter ved såkaldte bindere knyttes sammen med den indre mur.
Den vestlige del af skibets sokkelprofil afviger fra den øvrige, hvilket tyder på, at kirken oprindelig har været kortere, end den er nu, men allerede i romansk tid er blevet forlænget imod vest.
Kirkens to eneste bevarede romanske vinduer, der begge står som udvendige blændinger i nordmurens vestlige og østlige del, er imidlertid ganske ens. Alt tyder på, at sokkelskiftet blot markerer en kortvarig standsning i bygningsarbejdet, eller måske, at man, hvad der formentlig også dengang kunne forekomme, har skiftet fra én bygmester til en anden.
Soklen har været overmalet, men er 1991 blevet afrenset i forbindelse med en udvendig kalkning af kirken. Den oprindelige norddør/kvindeindgangen med en flad overligger anes i ydermuren, og soklen under den med munkesten tilmurede dør mangler. Planer om genåbning af døren i 2006 blev skrinlagt af økonomiske årsager.
Ved skibets sydside har der ligget et senere nedrevet våbenhus fra 1500-tallet.
Tårnet er opført ved middelalderens udgang ca. 1500, og samtidig indlagdes hvælvinger indvendig i skibet. Tårnet er bygget i munkesten med bæltevis anvendelse af granitkvadersten i den nederste del af muren. Til højre for indgangsdøren ses en indmuret sokkelsten.
Tårnet har trappehus i syd og trappegavle, som er efterlignet på skibets og korets østgavle (ses på nordsiden).
De fleste kirkeklokker i Danmark er meget gamle, ca. 800 af dem er fra før Reformationen i 1536.
Nogle få er fra den store kirkebygningstid i 12. århundrede; men de fleste af dem er fra det 15. århundrede, som fx den ene klokke i Hjadstrup Kirke fra 1466.
Lunde Kirkes klokke er noget yngre. En inskription på latin og tysk fortæller, at "MICHAEL CARL TROSCHELL, KONGELIG KLOKKESTØBER, KØBENHAVN, GJORDE MIG ÅR 1776. GUD ALENE ÆREN"
Lunde Kirke har naturligvis haft kirkeklokke før 1776. Biskop Jacob Madsen meddeler i sin visitatsbog fra 1590'erne om en, måske to, som nu er borte.
Tårnrummets lidenhed skyldes, at det netop er et tårnrum og ikke et våbenhus. Rummet har også tidligere været åbent som en slags forhal. Først i nyere tid er der ved en spærremur indrettet et egentligt rum.
Orglet er bygget i 1911 af orgelfirmaet I. Starup og søn. På grund af omfattende skader fra ormeangreb delvis ombygget i 1978 af samme firma. Ved denne ombygning bevaredes efter henstilling fra orgelkonsulenten og Nationalmuseet det originale orgelhus og en del af piberne. Orglet har 7 stemmer + pedal.
Kirken blev kalket indvendig i 1983, og to år senere iværksattes en egentlig restaurering med maling af alt træværk i (for den tid) dristige farvekombinationer. I forbindelse med restaureringen blev den på daværende tidspunkt lokale designer og væverske Jette Nevers bedt om at tegne og væve et smukt altertæppe, antependium, i matchende farver. Hun har udført rigtig mange udsmykningsopgaver samt antependier, kortæpper og messehagler til adskillige danske kirker.
Stolestaderne er alle af nyere dato. Langs skibets vestvæg er anbragt endestykker fra ældre stolestader med fantasifulde udskæringer og årstallet 1575.
Lysekronerne er hver især skænket til kirken af familier fra Lunde i årene 1911-1913. Indskrifterne på lysekronerne i skibet viser, hvem giverne er.
Prædikestolen er i enkel udformet barok af egetræ, og undersøgelser har vist, at den er kirkens ældste inventardel. Den har detaljer fra ung-renaissancen, men er helt omformet i nyere tid. Siden er en ret flad, ottekantet lydhimmel i empirestil kommet til. Specielle er de hvidmalede snosøjler, der indrammer de fem dekorerede fyldninger.
Døbefonten af granit er i romansk stil med bredt tovsnoet skaftbælte og arkader. Dåbsfadet er af sydtysk type fra slutningen af 1500-tallet. På en opsats tæt ved døbefonten er der en kopi af Thorvaldsens Kristusfigur i miniature. Originalen er i Domkirken i København.
Over korbuen er et lille krucifiks fra nyere tid.
Der skulle ifølge Danmarks kirker, vol. 7, have været nogle kalkmalerier, blandt andet en Golgata- fremstilling fra omkring 1460, som afdækkedes 1884, men atter overhvidtedes på grund af deres dårlige bevaringstilstand.
Hvælvingerne i koret er lave og nok lidt ældre end skibets. Bemærk rundstave på hvælvingerne i modsætning til skibets firkantede.
Altertavlen fra 1400 - tallets sidste del, har en nygotisk ramme. I midten er indsat et sengotisk, forgyldt relief af korsfæstelsen. Fløjene, som ifølge Jacob Madsens visitatsbog havde apostelfigurer, er for længst forsvundet.
På alteret står malmstøbte sengotiske alterstager.
Kalkmalerierne i korets østside er fra ca. 1500, fremdraget og konserveret i 1975. I midten ses en korsfæstelsesgruppe. Kristus hænger skævt og slapt ned fra de store nagler, mens blodet flyder dryppende ned ad armene.
Til venstre i billedet ses Maria, som helt unødvendigt har en tekst i glorien: "SANCTA MARIA VIRGO ORA PRO NOBIS" (Hellige Jomfru, bed for os!)
Til højre ses apostelen Johannes, der ligeledes har haft bogstaver i glorien, men de er nu helt ulæselige. Til højre for Johannes' hoved kan man ane en engel, som rækker en alterkalk frem for at opsamle Kristi blod. Over korset er sol og måne med nogle ret så aparte stråler.
Til venstre ses den blødende Kristus som "smertens mand" med tornekrone, ris og en frygtelig pisk.
Til højre ses en meget fornem såkaldt pieta. En fremstilling af Maria med sin døde søn på skødet. Mariabilledet er helt koncentreret om den forstenede sorg hos den noget ældede Maria.
Der er ingen tvivl om, at de tre billeder har dannet en enhed, og der er da heller ikke fundet spor af andre malerier i koret.
Under restaureringen og afdækningen af kalkmalerierne fandt man en bladskældekoration på ribber og buer fra 1600-tallet. Disse er imidlertid blevet kalket over igen, da de virkede alt for bombastiske i forhold til de lette, smukke kalkmalerier.

Kirkens hjemmeside

 

Tilbage til Fyens Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne