Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Fjelsted Kirke

Fjelsted Kirke

 

Fjelsted-Harndrup Pastorat – Middelfart Provsti – Fyens Stift – Vends Herred – Odense Amt

Fjelsted kirke ligger malerisk på en stor grusbanke i udkanten af den store kirkegård midt i den gamle landsby. Kirken, der er fra 1200-tallet og er indviet til Skt. Laurentius, består af et romansk kor og skib i kampesten på en profileret sokkel. Går man et tur rundt om kirken, kan man se, at det sengotiske tårn er lige så bredt som skibet. Der er et lille trappehus mod syd, og sråtstillede stræbepiller i vestgavlens hjørner. Tårnet hviler på kvadersten, men er ellers opført i mursten.
Den enestående indgangsportal har, ligesom tårnet, blændinger og våbenhuset, der også er sengotisk, er forsynet med trappegavl. På Nordsiden af sskibet er der opført en korsarm, der hele vejen rundt hviler på gamle kvadersten fra nordmuren. I korets nordvæg anes et lille tilmuret vindue. I korets østvæg er der to gemmenicher.
Oprindelig havde kirken bjælkeloft, men i senmiddelaldren byggede man hvælvinger i både kor og skib, og korbuen blev udvidet. Desuden blev der opført våbenhus ved syddøren, hvor mandsdøren tidligere havde været.
Senmiddelalderen var en rig tid for kirken. Lige før reformationen, i 1523, fik den katolske kirke store private donationer, ofte i forbindelse med dødsmesser. Dette gav kirken mulighed at gennemføre omfattende forandringer efter tidens gotiske stil.
I 1872 blev kirken udvidet med sideskibet mod nord, da man på daværende tidspunkt manglede siddepladser, og i 1937 blev kapellet bygget.
På nær den flotte romanske døbefont, der er ligeså gammel som kirken, er al andet inventar kommet til efter reformationen i 1536. En undtagelse er dog det store krusifiks, der er fra katolsk tid
Det første man lægger mærke til, når man kommer ind i kirken, er altertavlen. Den stammer fra begyndelsen af 1600-tallet. Billedet i tavlen er fra 1936 og er malet af Niels Lindberg. Både på altertavlen og på prædikestolen kan man se hermer, menneskefigurer med nøgen overkrop og klæde eller frugter som underkrop. Måske en fortsættelse af de katolske Adam- og Evafigurer. Alterdugen er kniplet i Christian d. 4´s talmønster. Øverst ses et kristusmonogram med bogstaverne alfa og omega. Alterbordet er et romansk muret bord med renæsencepaneler.
Alterskranken er af jern fra 1970. Den afløste en tidligere af træ. I 1931 blev det et folkekrav med særkalke, derfor måtte man lave en hylde på altergitteret.
Døbefonten er en romansk granitfront med græske kors og hjørnehoveder på foden
Prædikestolen er en renæssancestol af eg med hermer som hjørnefigurer ligesom altertavlen. I felterne står evangelisterne med deres symboler. Prædikestolens smukke underbaldakin har været skjult, men er nu synlig.
Sengotisk triumfkrucifiks fra ca. 1520. I 1838 blev det kortet af for at gived det plads højere oppe på væggen, hvorfor kun de vandrette korsarmes evangelistsymboler, løven og oksen, er bevaret. I 1958 blev det restaureret og atter forlænget.

Kilde: Kirkens hjemmeside

 

Tilbage til Fyens Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne