Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Ejlby Kirke

Ejlby Kirke

Særslev-Ejlby-Melby Pastorat – Bogense Provsti – Fyens Stift – Skovby Herred – Odense Amt

Ejlby Kirke er efter al sandsynlighed opført i 1100-tallet, og var - efter en nu forsvunden altertavle at dømme - viet til Skt. Ursula. For at komme op til kirken passerer man ved kirkegårdens nordside en smuk sengotisk portal med køreport og låge. Biskop Jacob Madsen nævner i sin visitatsbog fra 1590 desuden en nu forsvunden kirkelade. Selve kirken består af romansk kor og skib, opført af granitkvadre på profileret dobbeltsokkel med hjørnehoveder. Oprindeligt var kirken med apsis, men denne blev nedtaget i sengotisk tid, hvor man ved samme lejlighed murede et lille spidsbuet vindue ind i korets østmur. Ligeledes i sengotisk tid blev kirkens flade trælofter nedtaget og krydshvælv opsat. Tårnet der nu er afvalmet med tagryg i nord-syd, havde i 1590 bindingsværksoverdel med fire gavle. Alle de nuværende vinduer er fra 1800-tallet, da skibets sydside for en stor del skalmuredes og koret fik ny taggavl med blændingskors. Altertavlen er fra 1781 og malet så den illuderer en udskåren altertavle. Hovedmotivet er et korsfæstelsesbillede; på predellaen er et meget charmerende billede af nadverindstiftelsen. Biskop Jacob Madsen nævner 1590 en nu forsvunden sengotisk altertavle med "Jomfrue Marie oc Helhob Piger hos hinde" (-vel Ursulas 11.000 jomfruer). På selve alteret står de tunge alterstager, der er udført i barok stil og har en meget kraftig fod. Kirkens alterkalk dateres tilbage til 1763. I koret er der desuden fundet et lille romansk elfenbenskrucifiks med sidefigur; det opbevares nu i Nationalmuseet. Døbefonten er en romansk granitfont af Djurslandstype med bladranke og firesidet fod med tovværk og dyreskikkelser. Den meget smukt udskårne prædikestol er fra 1609 i landlig senrenæssance med naive hjørnehermer og fladsnitfelter. I de tre øverste felter står:

AD EVANGELISANDUM PAVRIBUS MISIT ME ("Han sendte mig med glædesbud til ydmyge - Es. 61,1)

QUI CREDIT IN FILIUM DEI HABET VITAM ETERNAM ("Enhver, der tror på Guds søn skal have evigt liv" - Johs. 3,16)

QUE VOBIS DICO OMNIBUS DICO : VIGILATE ("Hvad jeg siger til jer, det siger jeg til alle: Våg!" - Mk. 13,37)

Kirkens hjemmeside

 

Tilbage til Fyens Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne