Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Assens Kirke

Assens Kirke

 

Assens-Bågø-Gamtofte Pastorat – Assens Provsti – Fyens Stift – Båg Herred – Odense Amt

Kirken var viet til Vor Frue i middelalderen. Ifølge Jacob Madsens visitatsbog blev kirken fuldført i 1488. Holevads kapel og tårnets underdel er dog ældre end den nuværende kirke og stammer fra en tidligere teglstenskirke på stedet. Denne kirke blev opført i romansk tid og nævnes i et testamente fra 1295. Holevads kapel er opført af munkesten i begyndelsen af 1400-tallet og har formodentlig haft tre fag, som markerer det romanske skibs udstrækning. Et tilsvarende kapel har været tilsluttet den romanske kirke mod syd.
Den nuværende kirke er opført i munkesten som et treskibet langhus med tresidet østafslutning. Kirken er opført i to tempi, udgravninger har vist, at man har ændret planen undervejs. Østafsnittet er opført i polsk skifte, vestafsnittet i krydsskifte. Langhuset og tårnets oktogone overdel peger mod nordtysk påvirkning. Vor Frue Kirke er bygget op med et stort midterskib, hvis hvælv bæres af 8 par solide søjler, hvor den mere regelmæssige placering af søjleparrene længst mod øst vidner om, at der er tale om en tilbygning til den tidligere kirke. De andres placering tyder på, at de har skullet tilpasses dele af den gamle kirke. Midterskibet forsynes på syd- og og nordsiden med sideskibe, og for at modstå hvælvenes tryk har det været nødvendigt at bygge solide stræbepiller på ydersiderne.
Vor Frue Kirke er den næststørste i Fyen Stift efter Sct. Knud i Odense. Vor Frue Kirke måler 59 mtr. i længde, 20 mtr. i bredde og 48 mtr. i tårnets højde. Det ottekantede tårn er enestående i Danmark. Det blev bygget oven på en firkantet rest af den gamle kirke. I tårnet mødes de forskellige stilarter på en heldig måde. Dets nederste del bærer præg af jævnhed og enkelhed, hvor den øverste virker opadstræbende i al sin bastanthed. Det understreges af den ottekantede form og af de meget smukke blændinger. Blændingen over den nuværende hovedindgang er hugget ned igennem tårnets firkantede del. En yderligere fornemmelse af det opadstræbende har man opnået ved i de otte blændinger at indmure to meget slanke og elegante blændinger med luger øverst, og derefter forsynet hver af de otte sider med spids trekantet gavl., og hele tårnet med et slankt pyramideformet spir.
Kirken blev hårdhændet restaureret 1842-56 og 1881-84. Tårnet har fået fornyet tagkonstruktion og kobbertag i 1995. I 2013-14 gennemgik tårnet et større reparationsarbejde.
Alterbord, af fyrretræ fra 1881/84. Alterklæde fra 2000, vævet af Anne Marie Egemose. Klædet er navngivet 'Rosenalteret'. Kortæppe fra 2012, vævet af Jette Nevers. Kaldet "Mod Lyset".
Altertavlen er fra 1625 med tilføjelser i 1649/50, forsynet med altermalerier udført 1826-28 af Jes Bundsen, Altona, forestillende Nadveren og Jesu Dåb.
Alterskranken fra 1694 af smedejern. Den korslagte nøgle og hammer på gitteret efterligner Christian IV's smed Caspar Finckes bomærke. Korgitter fra 1943, af smedejern med håndliste i eg.
Døbefonten fra 1910 af malm, udført af Anders Bundgaard. Dåbsfadet fra 1910, af messing, i fadets bund er indgraveret en due i en strålekrans.
Dåbsengel af marmor, skænket 1883 af bysbarnet, billedhugger J. A. Jerichau.
Prædikestolen fra 1670/75, udført af Hans Nielsen Bang. Stol af karnaplignende type med kurv i syv fag med relieffer af Jesu passion,samt en himmel. Kurvens enkelte fag adskilles af apostelfigurer, i alt ni styk, der bærer kurvens gesims. Timeglasset fra 1700, med fire glas indfattet i stel af messing med pressede bladornamenter.
Stolestader fra 2007, med indlagte højtalere i bænkeryggene, udført i bemalet fyrretræ, tegnet af arkitekterne Marxen og Bech-Jensen, Aarhus.
Orgel fra 1964, med 35 stemmer, bygget af Marcussen & Søn, Aabenraa. Pulpitur opført samtidig med anskaffelsen af orglet, og udvidet 1999, hvor den nuværende konkave form etableredes samtidig med, at pulpituret forlængedes ud til sideskibenes mure.
Klokker blev i 1631, støbt af brødrene Franz og Magnus Breuttel. Der er efterfølgende sket omstøbning af klokker, senest i 1988 af Paccard, Frankrig. Klokkespil fra 1988, støbt af Paccard, Frankrig. Klokkespillet bestod oprindelig af 18 klokker, men blev i 1992 udvidet til 21 klokker.

Ole Thøgersen Tidl. Kirkeværge på Kirkens hjemmeside

 

Tilbage til Fyens Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne