Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Herrested Kirke

Herrested Kirke

 Herrested-Søllinge-Hellerup Pastorat – Nyborg Provsti – Fyens Stift – Vindinge Herred – Svendborg Amt

Kirken, der ligger højt hævet over gade og kirkegård på en lille bakke, er oprindelig fra den sidste halvdel af 1100-tallet. Som den fremstår i dag i det ydre er den stærkt præget af den restaurering, der afsluttedes i 1880. Den består nu af tårn i vest, skib med smallere kor og halvrund apsis. En romansk søjleportal, antagelig fra skibet, blev ved restaureringen ca. 1880 flyttet til vestgavlen og mistede ved kraftig omhugning hele sit gamle præg. I det indre er den romanske korbue bevaret, afdækket for det pudslag, der dækker den øvrige kirke, og med profilerede kragbånd. I slutningen af middelalderen blev skibet forlænget, og et 23 m højt tårn med blændingsprydede gavle opførtes mod vest, og kirkens indre dækkedes af hvælvinger. Ved den restaurering, der afsluttedes ca. 1880, blev murene delvis fornyet (f.eks. blev apsis nedbrudt og genopført) og udvendigt pudset med cement, kvadrene blev omhugget, og profilsoklen førtes rundt om hele kirken, også om tårnet, hvor man i vestsiden opstillede den førnævnte romerske søjleportal med et par løveprydede karmsten. Kirkens altertavle fra omkring 1910 til 2001 er nu anbragt i depot på tårnloftet. Den bestod af et maleri forestillende Jesus og den kana'anæiske kvinde ved Jakobsbrønden signeret Chr. Bang 1906, i en nygotisk ramme af træ. Et gammelt alterbillede fra 1703, Kristus på Korset, er malet på kobber og hænger nu i tårnrummet. En tidligere udskåret altertavle omtales af biskop Jakob Madsen i 1589 som smuk; den har vist Jesus på korset omgivet af røverne og apostlene. På alteret er anbragt to store sengotiske malmlysestager og to sølvkandelabre med hver fem lys. Døbefonten er hugget i granit i romansk stil, med 4 ansigter på fodens hjørner. Dåbsfadet er sydtysk messingblik fra ca.1575 med relief af Gabriels besøg hos Maria i Nazaret. Prædikestolen er udskåret i træ 1598, restaureret 1984; den er udsmykket med våben for Niels Bild og fru Margrethe Urne, som har bekostet den. Stolestadegavle fra samme år og samme værksted. I tårnet er ophængt to klokker, den ene støbt 1513, den anden 1880 af M.P. Allerup, Odense. Kirken fik sit første orgel allerede i 1915. Dette er i 1975 erstattet med det nuværende med ti stemmer, bygget i Odense på Henning Jensens værksted. Den gamle facade er dog bevaret. Kirkeskibet, som er en model af fregatten "Slesvig", er bygget i 1923 og ophængt i kirken 1940. Det er restaureret af Fritz Jørgensen, Svendborg, i 1994. På korets nordvæg findes et sandstensepitafium med portrætfigurer, opsat 12. maj 1594 til minde om Niels Bild til Ravnholt, hustruen Margrethe Urne og deres fire døtre. På skibets nordvæg hænger en mindetavle (kalksten i træramme) over sognepræst Hans Mikkelsen Seidelin, død 1741, og hustru Anne Brandt, død 1761. I korgulvet ligger en gravsten over Niels Bild af Ravnholt, død 1540, og hustru Birthe Eggertsdatter Ulfeldt, død 1555. Under koret findes en muret begravelse for Ravnholts ejere; her står der 3 læderbetrukne kister samt 3 sandstenssarkofager. Under skibet findes tilsvarende en tilmuret krypt, hvor præstebegravelserne tidligere blev foretaget; den blev tømt 1928, og rester af kister og døde blev da nedgravet under stenen syd for kirkeskibet. På kirkegården murede begravelser med Sehestedt Juul slægten fra Ravnholt. På et gravsted syd for koret en granit-obelisk med Juul-våben. Istandsættelsen, der afsluttedes 2001, har ændret kirkens indre på mange måder. Altertavlen er fjernet til fordel for lyset fra et vindue i apsis. Døbefonten er flyttet fra korbuen til en placering øverst i skibets nordlige side. Våbenhuset er udvidet til hele hvælvingen under kirkens tårn, og en helt ny væg med små glasruder danner adskillelsen til skibet. Orglet er flyttet frem til næste hvælving på et nybygget pulpitur. Bænkene er istandsat og placeret på et lyst trægulv.

Kirkens hjemmeside

 

 

 

Tilbage til Fyens Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne