Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Hellerup Kirke

Hellerup Kirke

 Herrested-Søllinge-Hellerup Pastorat – Nyborg Provsti – Fyens Stift – Vindinge Herred – Svendborg Amt

Hellerup Kirke er en typisk herregårdskirke, der ligger tæt vest for gården. Den er opført i tegl omkring år 1200. Hele den romanske kerne er i behold: tårn i vest, skib og kor med halvrund apsis. Begge skibets døre, der nu er tilmurede, sidder tæt ved tårnet. I apsis er bevaret de gamle romanske vinduer. I koret og skibet ses spor af de gamle romanske vinduer i hver langmur under en savsnitsgesims. Korbuen, der er romansk, har på nordsiden en tagformet gemmeniche. Apsis har halvkuppelhvælv. Tårnet, kirkens mærkeligste parti, er bredere end skibet, men fra samme tid som dette. Fra tårnrummet førte en vindeltrappe i sydøsthjørnet op til andet stokværk; den er nedbrudt ved indmuring af det sengotiske hvælv, men sporene ses tydeligt - både i kirken og i tårnet. Meget tyder på, at tårnet er bygget i forsvarsøjemed. I sengotisk tid indbyggedes hvælvinger, to krydshvævl i skibet og en ottedelt hvævling i tårnrummet; tårnet fik gotiske blændingsgavle, men kun den østlige er bevaret. Koret har tøndehvælving af træ. Kirkens seneste tilbygning er et lille våbenhus ved tårnets vestmur, vistnok opført 1678; over indgangsdøren står topstykket af en barokportal med Johan Christoffer Körbitz og hustru Kirstine Lützows våben og en latinsk indskrift. Ved reparation 1940 fremdroges sengotiske kalkmalerier, som nu atter er tildækket; bevaret er i tårnrummets hvælv to korslagte nøgler og et våbenskjold. Altertavlen i renæssance er fra ca. 1590, med baldakin båret af fire søjler og et senere indsat maleri: Nadveren, signeret H.P. Larsen 1862; i topstykket er der ældre malerier af Kristus på korset, efter van Dyck, og Korsnedtagelsen, efter Rubens. Efter en restaurering i 1996 fremtræder altertavlen nu med den oprindelige renæssancebemaling. På alteret står et par sengotiske malmstager med løvefødder. Døbefonten er romansk stenhuggerarbejde, der er forsynet med en ny fod. Over udgangsdøren er anbragt et korbuekrucifiks med sidefigurer. Krucifikset er muligvis fra Claus Bergs værksted. Prædikestolen er fra ca. 1575 med arkader og halvsøjler. Den er restaureret i 1991 og fremtræder nu i lighed med altertavlen med den oprindelige bemaling. Stolestadegavlene er fra ca. 1620. I våbenhuset står en jernbundet pengeblok med årstallet 1769. Kirken har fået en gennemgribende istandsættelse i 2005, og den nuværende indretning og bemaling stammer herfra.

Kirkens hjemmeside

 

Tilbage til Fyens Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne