Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Landet Kirke

Landet Kirke

Sankt Jørgens Kirke

Bjerreby-Landet Pastorat -Svendborg Provsti - Fyens Stift - Sunds Herred

Midt på Taasinge ligger den ældste af øens kirker. Det er også den, der har bevaret mest af sit oprindelige udseende. Med sit romanske skib, kor og apsis, sit 1600-tals tårn og sine hvidkalkede mure er den også den kønneste. Den ligner det, den er: en rigtig gammel dansk landsbykirke. I våbenhuset findes tre gamle gravsten fra begravelser under kirkens gulv. De er fra henholdsvis 1618, 1679 og 1720. Her ligger Arthur John Sayer og Louis Godfrey Glaus begravet. De blev skudt ned over vandet ud for Taasinge i februar 1944 og drev siden i land på kysten. På deres grav findes de restaurerede, stærkt krøllede propelblade fra deres Lancaster fly. Indgangen til kirken sker siden ca. 1870 fra vest gennem det nederste tårnrum, hvor der er plads til et stort flot våbenhus. Hertil har man flyttet den fornemme romanske indgangsportal fra den gamle mandsdør i kirkens sydside. Portalen har foroven en tympanon med en tronende, kronet Kristusfigur. Siderne er prydet med to granitrelieffer: En løve og en kentaur. Den sidste, meget flotte figur er nu dekoration på bagsiden af den nye danske 50-kroneseddel! (Både den oprindelige mandsdør og den tilsvarende kvindedør mod nord er tilmuret lige som en ældgammel dør i den sydlige korvæg.)Prædikestolen er et typisk renæssancearbejde, dateret 19. juni 1619. Inventaret i Landet kirke er ikke så righoldigt som i Bjerreby. Men man finder dog også her en gammel romansk døbefont, meget enkelt udført.Altertavlen er et spændende og smukt maleri fra Lucas Cranach den Ældres værksted ca. 1538. Denne tavle har dog kun været i kirken siden 1831, da man hentede den fra Valdemars Slots kirke som erstatning for en brøstfældig gotisk altertavle med udskårne figurer.Tavlen er et korsfæstelsesbillede. Man bemærker de tidstypiske dragter fra 1500-tallet, bl.a. kvindegruppen omkring Jesu mor i forgrunden til venstre. Kvinderne bærer alle tørklæder af en type, som nok ville vække vild forargelse hos visse danskere i dag! Kun én af kvinderne er ikke pakket ind på den måde. Man ser hendes hår, og hun har fin kjole og smykker på Det må være Maria Magdalene, som kunstneren har ønsket at gøre opmærksom på.Kirkens orgel er bygget i 1974 af sløjfevindlade og og 7 stemmer, hvoraf 6 i manualet og 1 i pedalet. På kirkegården findes Elvira Madigan og Sixten Sparres gravsted efter deres kærlighed og tragiske død i Nørreskoven i juli 1889. 

Sognepræst Johanne Sloth på kirkens hjemmeside: www.bjerrebykirke.dk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilbage til Fyens Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne