Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Grene Gamle Kirke

 Grene Gamle Kirke

Fredningsnummer 310733

Der findes ingen sikre optegnelser over, hvornår Grene Gamle Kirke blev bygget, men i en beskrivelse om kirken kan man læse ”Koret er den ældste del af bygningen og opført af veltilhugne granitkvadre, hvorimod selve kirken er af utilhugne kampesten. Vinduer i kor og skib vendte alle mod syd, våbenhuset var beliggende på skibets nord side , skønt det sædvanlige var, at våbenhuset blev bygget til på sydsiden”. Kirkeskibets længde opgives at have været 19 alen og 5 tommer og bredden opgives at have været 12 alen og 1 tomme. Korets længe opgives at have været 9 alen og 5 tommer og bredden til 8 alen og 5 tommer. Det er lidt svært for os i dag at omsætte disse mål til noget sammenligneligt, men hvis man aflægger den gamle kirkegård på Annexvej 1B et besøg, kan man her få et indtryk af forholdene, da kirkens omrids er markeret med en stensætning.
Kirkens inventar beskrives således: Smuk døbefont af granit med firkantet fod forneden og på dens yderflader er fremstillet nogle ”mod hinanden vendte dyrefigurer, formodentlig løver, med et træ eller blomst imellem”. Desuden et messing dåbsfad uden ornament og skrift. Alterbilledet var en gengivelse af Jesu indstiftelse af den hellige nadver. På alteret to små malmstager med kuglefødder og en lille sølvkalk med tilhørende disk. – Prædikestolen var af egetræ med udskårne ornamenter og har bl.a. båret denne indskrift: ”Jens Leflund lod denne prædikestol goire i 1584”.
Gulvet var overalt lagt med mursten og der var 38 kirkestole uden døre. Kirkeklokken var en smuk malmklokke, der hang i en bjældestabel på kirkegårdens nordøstlige hjørne.
I 1850 berettes at kirken ved en hovedreparation blev forhøjet med 1 alen.
Af de gamle beskrivelser fremgår tillige, at ”kirken har været med brøstfældig”, men man har dog forsøgt at holden den ved lige, men da den, eftersom folketallet i sognet voksede og den også havde en uheldig beliggenhed, har tanken efterhånden taget fast form, at der burde bygges en ny, større og mere centralt beliggende sognekirke. I den gamle synsprotokol kan man se, at de mangler, man fandt ved de seneste syn hen mod 1891, ikke forlangtes udbedret, da må ventede kirken nedrevet og en ny bygget.
Den sidste præst ved kirke, pastor Otto Sommer, skrev: ”Den gamle kirke er lille, yderst brøstfældig og fugtig. Regnen drypper ned og der er iskoldt om vinteren. Kvinder og mænd sidder i deres tykkeste kavajer og har sivsko stående i stoleraderne”. – Der nåede aldrig at komme en kakkelovn i kirken. – Kirken blev nedrevet og en del af de gamle kvadre blev brugt ved bygning af den nye Grene Kirke, som kunne indvies 4. søndag i advent 1891, men blev dog først fuldstændig færdig i sommeren 1892.
Mens kirkebyggeriet stod på, afholdtes gudstjenesterne i Ankelbo gamle skole, som indtil 1890 var sognets eneste skole.
Kirkegården var ligeledes lille og de gamle mål er opgivet til 77½ x 56 alen. Den gamle kirkegård indeholder i dag en række bevarede gravsteder og heraf var en del afgrænset af et jernstakit med låge. På kirkegården i Grene har der fundet enkelte begravelser sted, efter at kirken blev nedrevet. Den sidste der er begravet på kirkegården er Lars Graversens enke Johanne Graversen. Lars, der døde i 1906, var begravet der og da hun døde i 1924, blev hun begravet ved sin afdøde mands side.

Hans Jensens bog ”Grene sogn 1790-1969” på Grene Sogn

Kulturarv.dk

 

 

 

 

 

 

Tilbage til Nedlagte kirker, ruiner og kirketomter

 

Om kirker

 

Folkekirkerne