Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Absalons Kirke

Absalons Kirke

Vesterbro Pastorat - Vor Frue-Vesterbro Provsti - Københavns Stift - Sokkelund Herred - Københavns Amt

Den teglhængte, røde murstenskirke, lå på hjørnet af Søndre Boulevard og Skjalm Hvide Gade, efterfulgte 1933-34 en barakkirke fra 1919 sammesteds. Den nuværende kirke, dder er opført ved arkitekterne A. Wittmack og V. Hvalsøe, består af kor, skib og tårn i let romaniserende former, og dens mest fremtrædende træk er tårnet, der har glatte dobbeltgale foran to parallelle sadeltage. I den rundbuede granitportal, der fører til våbenhuset i tårnets underetage, er der 1946 indsat en tympanon med relief af Max andersen, symbolisernde bønnen og arbdejdet, svarende til den i sundby kirke. Skibets meget høje og smalle vinduer er rundbued ligesom de øvrige muråbninger. I det hvidkalkede indrem hvis vægge leddeles af retkantede lisener, er der bjælkeloft, og koret med høj, rund korbue er hævet tre trin over skibet. Krucifikset er skåret af Axel Poulsen til trækirken fra 1919. På de fire korsarme ses symbolerne for evangelisterne.
Skriftstedet i sandsten, under krucifixet, er (som skriftstedet på prædikestolen) fra Johannesevangeliet, her kap. 19 vers 30: "Det er fuldbragt" - Jesu sidste ord på korset.
Forrest på alteret er indskriften et Jesus-monogram: IHS, de første tre bogstaver i det græske ord for Jesus
- eller en forkortelse for J(esus) H(ominum) S(alvator) = Jesus, menneskenes frelser. Døbefonten er af fakse-kalk og opsat i 1957.
Dåbsfadet har indgraveret tre fisk. I Absalons kirke hænger et kirkeskib, Yrsa af Marstal. Det er bygget af fhv. skibsbygger Gorm Clausen fra Marstal, der har underskrevet “bilbrevet”, bygningsattesten for skibet, den 17. august 1934, så det var klar til indvielsen af stenkirken den 2. september 1934.
Kirkeskibet er en kopi af den 3-mastede skonnert “Yrsa” af Marstal, bygget i 1901 af samme Gorm Clausen, til et rederi i Marstal. Kirkeskibet er bygget på bestilling af pastor Karup Hansen i Marstal. Prædikestolen er udført af Max Andersen. Den er i gule sten med relieffer af englebørn. Teksten er fra Johannes-evangeliet, kap. 1 vers 1: "I begyndelsen var Ordet , (og Ordet var hos Gud),
og Ordet var Gud".
Orglet er leveret i 1987 af Poul Gerhard-Andersens orgelbyggeri. Absalons kirke lukkede den 1/7 2014.
Gudstjenester og aktiviteter er flyttet hen i Enghave kirke, Sønder Boulevard 120, lige overfor Enghave station.
Kirken blev købt af Lennart Lajboschitz og bruges nu som folkehus.

De danske Kirker G. E. C. Gads forlag Bind 1 Storkøbenhavn 1966-1971
Kirkens hjemmeside

Kirken er lukket 01/06-2014 

Tilbage til Nedlagte kirker, ruiner og kirketomter

 

Om kirker

 

Folkekirkerne