Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Mariakirken

Mariakirken 

Vesterbro Pastorat – Vor Frue-Vesterbro Provsti – Københavns Stift – Sokkelund Herred – Københavns Amt

Mariakirken blev indviet 2. pinsedag den 31. maj 1909.
Kirken, der ligger NV-SØ, er bygget af røde håndstrøgne sten med rødt teglhængt heltag og består af kor og skib bygget i ét. Koret i NV med tresidet afslutning, samt tårn ved kirkens sydvestlige hjørne, flugtende med gadelinien, mens selve bygningen er trukket lidt tilbage, så der dannes en åben plads foran. Pladsen er indhegnet af fire afviserpiller.
Hovedfacaden mod SØ med den dybtliggende, spidsbuede portal er opført over en høj sokkel af granitkvadre med stort rundvindue under den brede, blændingsprydede, kamtakkede gavl, helt i gotisk teglstensstil. Sidemurerne er fagdelt ved lisener, hvert fag stokværkdelt med to spidsbuede vinduer forneden og et stort cirkelvindue foroven, svarende til den indre opbygning med pulpitur. En tværfløj ved korets venstre side rummer en sakristibygning med to sakristier, der vender ud til gården. I tårnet er ligkapel forneden og derover mødelokale. Dette lokale er ombygget i 1998 og indeholder i dag menighedssal med moderne køkkenfaciliteter. Tårnets pyramidetegltag, blev i 1975 erstattet med et kobbertag, svarende til Clemmensen oprindelige projekt.
Kirken har hvidkalkede krydshvælv, der har omløbende pulpitur på tre sider. Koret er hævet fem trin over skibet og yderligere adskilt fra dette ved en korskranke af sten. På begge sider af koret er der et rum, der er præsternes omklædningsrum og korshærspræstens kontor. Alteret af sandsten står inde under en baldakin med 3 spidsbuer ind mod koret, båret af 2 joniske granitsøjler. Der er intet alterbillede, men et udskåret trækrucifiks over alterbordet. Et frescomaleri i femkanten over alteret, malet af Th. Kragh, som forestiller Jomfru Mariæ Bebudelse. Døbefonten af sandsten er anbragt på gulvet til venstre nedenfor koret. Prædikestolen med foldeværksfyldninger, udskåret i egetræ, var anbragt i kirkens højre side højt oppe, indmuret i koret og med opgang fra dette. I 1933 ved kirkens hovedistandsættelse, blev prædikestolen endelig flyttet til den plads, den har i dag.
Orglet bygget af L. Starup er ét af de få bevarede pneumatiske orgler, som er særdeles velegnet til romantisk musik. Ved 25-års jubilæet vedtog man en kunstnerisk udsmykning, bestående af 3 malerier malet af Stefan Viggo Pedersen. Et dåbsbillede bag døbefonten: Jesus, der velsigner de små børn, blev lavet næsten færdigt til jubilæet. Mens de to andre først blev færdige senere. Billederne i koret forestiller Jesus og synderinden og korsfæstelsen. Ved 50 års jubilæum lavede Stefan Viggo Pedersen to glasmosaikker i korets vinduer: Brylluppet i Kana og Jesu opstandelse.

Af Anita Rohwer på Kirkens hjemmeside

 

 

 

 Tilbage til Københavns Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne