Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Nylars Kirke

Nylars Kirke

bornholm nylars 101

Vestermarie-Nylarsker Pastorat, Bornholms Provsti, Københavns Stift, Vester Herred, Bornholms amt

Kirken, hvis nuværende navneform er en fordrejelse af det gammeldanske Nilaus – Sankt Nicolaus, skipperhelgen, til hvem den har været viet, er en velbevaret tre stokværk høj rundkirke af kamp og silurkalk. Dens oprindelig forsvarindretninger er stort set intakte. Bygningen består af tre samtidige afsnit; apsis, kor og skib samt en tilbygning, det i 1879 helt ombyggede våbenhus (arkitekt J.D. Herholdt). Apsiden er hvælvet med en halvkuppel, i hvis top der er indmuret 5 lerpotter med åbne mundinger nedad, som har skullet forbedre arkustikken. Koret, hvis grundplan nærmest er oval, er dækket med et fladspændt, kuppelagtigt, meget tykt hvælv, mens rotunden har det sædvanlige ringformede rundkirkehvælv båret af en rund midterpille og en gesims på ydermuren. I muren mod nordvest er den, vistnok eneste, uberørte, oprindelige lysåbning i de fire rundkirker på øen. En smal døråbning i korets sydvæg, fører ind til en trappe i rotunden ca. 2 meter tykke sydmur. Andet stokværk er hvælvet på samme måde som rummet nedenunder, dog lavere idet midterpillen kun er ca. 75 cm høj. Sydligst i rotunden er en niche som har været en del af en skakt, der udmunder lige over syddøren, således man har kunne beskyde evt. indtrængende fjender oppefra. Da der ikke findes en tilsvarende over norddøren, kan den dog være benyttet ved opmagasinering af varer. Øverst i rotunden er en smal skyttegang, hvor murkronen har fungeret som brystværn, måske endda forhøjet med tinder. Mod midten har været en mur, hvor det tidligere tag har hvilet. Det nuværende tag er et spåntækt kegletag, der også dækker skyttegangen.

De Danske Kirker/Gads forlag

 

Tilbage til Bornholm

 

Om kirker

 

Folkekirkerne