Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Utterslev Kirke

Utterslev Kirke

Utterslev-Herredskirke-Løjtofte Pastorat – Lolland Vestre Provsti – Lolland-Falsters Stift – Lollands Nørre Herred – Maribo Amt

Den hvidkalkede, teglhængte kirke, der ligger midt i byen, består af senromansk apsis, kor og skib med gotiske tilføjelser. På det murede alterbord står en renæssance-altertavle fra 1618 med et maleri af Anton Dorph, Opstandelsen, fra 1883. Den romanske granitdøbefont har udhuggede hoveder på firkantet plint. Prædikestolen stammer fra Abel Schrøders værksted og var oprindelig en lektoriestol, dvs. anbragt tværs henover korbuen, inden den 1775 blev flyttet til sin nuværende placering. Der er et epitafium over Peter Rhode, der var præst her og forfatter til et topografisk værk: "Samlinger til de danske Øers Laalands og Falsters Historie". Desuden to indmurede gravsten over præster og fem mindesten over præster.

Kirkens hjemmeside

Den hvidklakede, teglhængte kirke består af vesttårn, skib med våbenhus mod syd, smallere kor med halvrund apsis. Kernen er en senromansk teglstensbygning, hvis ældste dele er skib, kor og apsis, der oprindeligt stod i blank mur. Apsis, der i det indre dækkes af et halvkuppelhvælv, har spor af tre oprindelige romanske vinduer (alle tilmurede) og under tagskægget en række konsolsten fra en afbrudt buefrise. I korets sydmur en romansk præstedør, endnu i funktion. På korets sidemure er de oprindelige friser bevaret, på sydsiden en buefrise, på nordsiden en frise af spærstillede rundstave, alle vhilende på profilerede konsolsten; over begge friser en serie modelerede mandshoveder. Af skibets døre er sydsidens stadig i funktion, nordsdens tilmuret, begge i svagt murfremspring med spor af kantprofileringer. På skibets sydlige langside spor af to højtsiddende rundbuede vinduer. Våbenhuset, opført i sengotisk tid, har en i moderne tid, udvidet syddør under en 11-takket, blændingsprydet gavl. Ligeledes sengotisk er det høje vesttårn med spidsbuede højblændinger under glatte karme, der oprindeligt må have båret kamtakker; sydsidens trappehus med muret vindeltrappe er ikke i forbandt med tårnets mure. Det krydshvælvede underste tårnrum åbner sig med en spidsbuet arkadde ind mod skibet; både dette og korte har fladt loft.

J. P. Trap/Danmarks Kirker

 

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne