Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Sandby Kirke

Sandby Kirke

Sandby-Branderslev Pastorat – Lolland Vestre Provsti – Lolland-Falsters Stift – Lollands Nørre Herred – Maribo Amt

Sandby Kirke er bygget i begyndelsen af 1200 tallet i romansk stil. Der er ingen oplysninger fra middelalderen om kirkens historie, udover at kronen allerede før reformationen havde kladsretten. Kirken forblev under kronen indtil den i 1726 blev tilskødet grev Danneskjold Samsøe til Lundegård (Christiansdal). Efter baroniets ophævelse 1804, blev kirken sammen med Christiansdal købt af grevskabet Hardenberg og forblev herunder, indtil den overgik til selveje i 1912.
Der har været tre indgange til kirken: En præsteindgang til koret, en flot kvindeindgang i nord og en mindre flot mandeindgang i syd. Grunden til den flotte kvindeindgang var, at det var den vej, de udøbte børn blev båret ind i kirken for at blive døbt. Kirkens døbefont er på alder med kirken, men sokkel, dåbsfad og kande er fra 1992. Et virkeligt klenodie er kirkens prædikestol, der er noget af det fineste træskærerarbejde, som findes i Danmark. Prædikestolen, prædikestolshimmelen, pulpituret foran orgelet, samt altertavlen er fra 1635, og kirkens billedskærerarbejde er udført i bruskbarok.

Kirkens hjemmeside

Kirken ligger østligt i byen, omgivet af kirkegården, der i nyere tid er stærkt udvidet mod øst. Den hvidkalkede, teglhængte bygning af anselige dimensioner har tårn mod vest, skib med våbenhus (nu ligkapel) mod syd, smallere kor med sakristi. Den romanske kerne af røde munkesten havde foruden skib og kor også halvrund apsis,der senere er nedrevet og erstattet af sakristiet. Rigt profileret sokkel er delvis bevaret (forsvinder på skibets sydside). Skibets og korets sidemure, der er bygget uden hjørnelisener, har gesimser af konsolfriser, der også løber langs korgavlens skrå sidelinier. Af den forsvundne apsis ses kun en sokkelstump. Romanske vinduer er nu helt opslugt af nyere og større vinduer, men begge skibets døre i ibehold, i kraftige portalfremspring norddøren med svære ssøjlestave og dækket af en trekantgavl. I sengotisk tid ændredes apsis til et tresidet, krydshvælvet sakristi; det kamtakkede, blændingsprydede våbenhus, nu kapel, byggedes foran syddøren og tårnrummet taget i brug som forhal. Tårnet med nedre, krydshvælvede rum, er ligeledes sengotisk; dets spidsbuede arkade ind modskibet dækkes nu af orgelpupituret. Oprindeligt må tårnet have haft sengotiske, kamtakkede gavle, der i renæssancetiden er nedbrudt og erstattet af pyramidespir med 4 bindingsværkskviste (arker) ud for klokkestokværket. I det indre fik kirken i 1700-talllet stuklofter med kraftig rammeprofilering og samtidigt blev korbuen udhugget og gjort firkantet.

J. P. Trap/Danmarks Kirker

 

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne