Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Landet Kirke

Landet Kirke

Vesterborg-Landet-Ryde Pastorat – Lolland Vestre Provsti – Lolland-Falsters Stift – Lollands Sønder Herred – Maribo Amt

Landet Kirke er opført omkring 1200. Kirken har oprindelig bestået af skibet og koret. Den er opført af hugget granit. Skibet og koret er bygget i romansk stil med flade lofter og oprindeligt små højtsiddende rundbuede vinduer, hvoraf endnu ses svage spor i skibets ydermure.
Tårnet blev bygget i 1400-tallet og blev forsynet med hvælvinger. Samtidig forsynede man også koret med modsvarende hvælvninger. Tårnets spir er omtrent 26 meter højt og fungerede i gamle dage som et sømærke for havets folk.
Navnet Landet Kirke kommer af, at kirken var den første på denne kant af landet. Der er ikke og har aldrig været nogen landsby, der hed Landet, skriver C.C. Haugner i 1924. Nu om stunder kaldes bebyggelsen omkring den nedlagte brugsforening Landet, men det er kirken, som har givet navnet til landsbyen.
Altertavlen er ungrenæssance med malet årstal 1582. Den er en såkaldt katekismustavle. Alterkalken er fra 1761 og oblatæsken fra 1776.
Om præsterne i Landet Kirke kan nævnes den mest kendte, Kaj Munk. Han blev i sin tid ordineret i Landet kirke. Det er også i Landet kirke, hvor han holdt sin første juleprædiken nogle år forinden.
Der er et stort epitafium til minde om sognepræst Mathias Lerche, som døde i 1679. Det var ham, som var årsagen til, at Askø by ligesom andre landsbyer i Landet-Aageby sogne slap nådigt fra fjenden under svenskekrigen. Sagnet fortæller at de svenske officerer blev beværtet så godt i præstegården og drukket så bravt til, at de til gengæld lovede at skåne Mathias Lerches sogne, så godt som muligt.

Kirkens hjemmeside

Den anselige kirke, der har tjent som sømærke, består af rromansk kor, gotisk tårn i vest og våbenhus i syd samt et kapel på koret nordlige side fra 1700-tallet. Den romanskekirke, kor og skib er en granitkvadrebygning på skråkantsokkel og har aldrig haft gesims. På koret nordsid ses fra kapellets loft to rundbuevinduer med kilestik, kun tilmuret med halvstenmur ind mod korrummet. I det østre er der rester af en egetræsraame med levninger af bky og glasruder. I koret sydside spores et smalt rundbuevindue. Skibets sydportal er tilmuret 1815, og nordportalen står som udvending rundbueniche. Mod nord og syd spores ret brede rundbuevinduer. Det meget kraftige tårn er opført i 1400-tallet af røde munkesten med hjørnelisener og en lisen på sidemurenes understokværk. I det nordvestlige hjørne er indbygget en venstresnoet vindeltrappe, der fører helt op til klokkestokværket, hvis murværk er senere end den nedre partiers. Tårnet har moderne gesims under det høje, ottesidede spi, der er spåndækket. Våbenhuset er bygget af tegl i sengotisk tid og ved saame tid er koret overhvælvet og dets tavgavl fornyet med fem højblændinger, nuu tykt overpudset. Granitkvadremurene er sikkert delvis omsat, således atår der på kormurerne med små jerncifre 1600, sikkert fra en reperation. Nordkapellet er på grund afoverpudsning vanskeligt at bestemme nærmere, men må være fra sidste havldel af 1700-tallet.

J. P. Trap/Danmark Kirker

 

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne