Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Våbensted Kirke

Våbensted Kirke

Slemminge-Fjelde-Våbensted-Engestofte Pastorat, Lolland Østre Provsti, Lolland-Falsters Stift, Musse Herred, Maribo Amt

Kirken består af romansk kor og skib, tårn mod vest fra 1674, sydkapel fra baroktid og mod nord et moderne våbenhus, der har afløst et ældre. Den romanske del, begge fra begyndelsen af 1200-tallet, har meget sirlige detaljer, der svarer godt til den regelmæssigt udstukne plan. Murfoden, særligt i koret, har granitkvadre, i øvrigt er kirken bygget af munkesten i munkeforbandt på tre-ledet sokkel og har hjørnelisener.  Koret har gesimsfriser af krydsende rundbuer, skibet har på sydsiden tandsnit, på nordsiden rudefrise. Korgavlen har tre nu blændede vinduer mellem halvstens søjlepilastre, hvoraf kapitælet på den ene har form af et dobbelt mandshoved. På korets sydside sidder en tilmuret præstedør med trekvartsøjler i falsen. Over de nuværende korvinduer ses spor afældre. Skibet syddør er tilmuret mens norddøren er stadig i brug, men dens flase er borthugget. Skibet seks moderne vinduer synes at side på de oprindelige pladser. I det indre er i skibets langmure ejendommelige  blændings rækker af rundbue-, trekløverformet eller spidsbuet form. Korbuen er nyere udvidet og væggene er hårdt glatpudsede. Tårnet er opført af Cornelius Lerche til Nielstrup i 1674, som var ambassadør hos Philip IV i Spanien., fik 160000 mursten til hjælp af Kong Frederik d. III, som stammede fra Maribo klosters ruiner. Tårnet er bygget krysforbandt på en fod af granitkvadre. Tårnhvælvingen af gule Flensborgsten. Sydkapellet er bygger af Kommersråd Jacob Flindt til Nielstrup som gravkapel. Rummet er dækket af et primitivt trughvælving med underliggende ribber. 1932 blev døren til skibet tilmuret og rummet taget i brug. som kapel, nordre våbenhus er opført i 1890.

J. P. Trap/Danmark Kirker

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne