Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Østofte Kirke

Østofte Kirke

 

Østofte Pastorat - Maribo Domprovsti - Lolland-Falsters Stift - Fuglse Herred - Maribo Amt

Kirken var i katolsk tid viet til S. Peder, Kirken blev af kong Christoffer af Bayern overdraget til Maribo kloster. og siden under Sorø ridderlige Akademi, indtil den efter akademiets ophævelse atter kom under kronen, hvorunder den horte, indtil den 1687
blev overdraget Eggert Christoffer von Knuth til Aarsmarke3. Med Aarsmarke indlemmedes kirken i det 1714 oprettede grevskab Knuthenborg4, hvorunder den forblev, indtil den overgik til selveje 1. juli 1911. Kirken består af romansk apsis, kor og skib samt gotisk vesttårn og våbenhus på sydsiden, alt af munkesten i munkeforbandt. På nordsiden er 1656 opført en korsfløj. På kirkegården har vistnok tidligere stået en tømret klokkestabel. Den romanske kirke har et temmelig uregelmæssigt munkeforbandt med mange løbere; i skibets murværk ligger en del sortbrændte bindere, i koret ses enkelte sildebenshuggede sten, og indvendigt har skibets vinduesfalse riffelhugning. På apsis er indhugget en mængde kors og bomærker, der, som et årstal, 1703, viser, ikke behøver at være samtidige med opførelsen. Kor og apsis er bygget først, som det ses af fortanding og ændring af stentykkelsen ved skibets sydøstre hjørne. Soklen har to afrundede fremspring, hvoraf det øverste løber af på hjørnelisener samt på apsidens halvstens lisener, som på den nederste del er afrundede og derefter med et klokapitæl som overgangsled, bliver retkantede. Apsidens tre rundbuede vinduer er blevet udvidede og senere tilmurede, inden de i 1914 blev rekonstrueret. Korets sydside har en fladbuet præstedør, hvis false og stik udvendigt er ommurede. I sydsiden sidder to tilmurede, romanske vinduer, der delvis er ødelagt ved indhugning af et stort, spidsbuet, gotisk vindue, som atter er erstattet af det moderne, spidsbuede. Nordsidens vestligsteromanske vindue, står nu udvendig som blænding. Apsis har halvkuppelhvælv muret af lutter bindere; apsisbuen har ind mod koret en 21 cm dyb fals, som er dækket af det gotiske korhvælv.Korets overvægge er groft pudsede. I koret er i 1300'rne indbygget et stjernehvælv uden vægbuer. Skibets hvælv er yngre end korets, men ligesom dette uden vægbuer, og med trekantede hjørnepiller,som på koret. Tårnet er sengotisk og danner med sine meget tykke mure i uregelmæssigt munkeforbandt en vældig blok ved vestenden af kirken. Skibets gavl er på vestsiden forstærket med halvanden stens påmuring, der i en stor, spidsbuet spareblændingi mellemstokværket blotter den gamle vestgavl. Syld ses kun undervesthjørnerne. Tårnrummet åbner sig mod skibet med en stor spidsbue.. Fra tårnrummet fører en nu tilmuret dør ind til trappen,der er indesluttet i den svære nordmur, og har tøndehvælvet loft.

Kilde: Kirkens hjemmeside

 

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne