Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Tingsted Kirke

Tingsted Kirke

Viet til Sankt Peder

Tingsted Pastorat – Falster Provsti – Lolland-Falsters Stift – Falsters Nørre Herred – Maribo Amt

De fleste synes at det er usædvanligt for en kirke at være lyserød. Men på Falster og Lolland er Tingsted kun en blandt flere kirker, der er lyserøde. Den røde skala strækker sig fra det mørkerøde i Nørre Alslev til det jordbæris-lyserøde i Aastrup, og her befinder Tingsted sig nogenlunde midt imellem.
Tilsyneladende har kirken haft den lyserøde farve i århundreder, da tjæren på soklen dækker over mange lag lyserød kalk. Dybt inde findes et mørkere rødt lag.
Navnet 'Tingsted' fortæller os at der fra gammel tid har været afholdt ting her, dvs. der har været retsmøder og domsfældelse på tingstedet lige vest for kirken. Der blev afholdt landsting her i 1511 og året efter var Kong Hans tilstede ved en undersøgelse af en strid mellem lensmand og biskop. Kirken var også ramme om Kristoffer 2.'s forlig med marsk Ludvig Eberstein i 1325.
Kirken er bygget i romansk stil omkring 1190, og bestod da af skib, kor og apsis. Senere er tilføjet et sengotisk (dvs. omkring år 1500) tårn og våbenhus. Det hele bygget af utilhuggede og kløvede kampesten samt kridt. Udvendigt ses nogle af de oprindelige højtsiddende vinduer i skibet og på apsis. På planen ovenfor kan de også anes.
I sengotisk tid har kirken fået hvælvinger, i stedet for det oprindelige flade træloft. De gamle vinduer sad da i vejen og blev tilmurede, og man fik nye og større vinduesåbninger, der passede til hvælvenes placering.
Tårnet er sengotisk og åbner sig med tårnrummet mod skibet med en lav bue. Tårnrummet er hvælvet med et femribbet hvælv pga. tårntrappen. Tårnet har et pyramidespir fra 1723. Noget tyder på at det har erstattet to kamtakgavle (på vest- og østsiden). Flere af områdets kirker har på samme tid fået pyramidespir, fx Toreby og Vålse, mens andre har beholdt kamtakgavlene (fx Eskilstrup, Ønslev og Falkerslev).
Tårnet krones af et spir med årstallet 1922, der erstatter et ældre spir.
Opført i sengotisk tid på en kraftig kampestenssyld. Døren er udvidet i forhold til den oprindelige og havde indtil i 1980'erne en jernbeslået dør fra 1688-89 med Christian 5.s monogram. Kamme og tinder er opført efter 1806. Taget er, som de øvrige tage på kirken, stejlere end oprindeligt. Indvendigt er der et moderne tøndehvælv af træ.
Tingsted kirke har et velbevaret renæssanceinventar. Kirkebænkene til venstre fra omkring år 1600, til højre fra 1635. Alter fra 1616 og prædikestol fra 1633. Kirken har været indrettet som herskabskirke med pulpiturer i begge sider (fra hhv. 1650 og 1714). Nordre pulpitur er flyttet til vestenden og er nu orgelpulpitur.
Da kirken blev bygget, har den taget sig meget anderledes ud indvendigt end idag. Der var fladt loft og kalkmalerier på væggene og i apsis. Der var ingen stolestader eller prædikestol, men murede bænke langs væggene. Døbefonten var placeret midtfor ved indgangene - mod nord har der været en kvindedør. Til højre og venstre for indgangen til koret har der været sidealtre, evt i murede nicher. Alteret var et muret alterbord (det står der stadig), måske med et krucifiks ovenpå. Pulpituret er fra lige før 1600, stolestaderne i nordsiden fra 1600 og stolestaderne i sydsiden fra 1635. Pulpituret har tidligere været herskabsgalleri i nordsiden og blev opsat 1650. Der er stadig rester af en af de bærende søjler. Der har også været et pulpitur i sydsiden (1714), men det er nu forsvundet. Ved siden af døbefonten findes også en degnestol fra omkring 1600. Der har også været et korgitter, men det blev nedtaget i 1844.

Kirkens hjemmeside

 

 

Tlbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne