Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Stokkemarke Kirke

Stokkemarke Kirke

Stokkemarke Pastorat, Maribo Domprovsti, Lolland-Falsters Stift, Lollands Sønder Herred, Maribo Amt

 

Den meget anselige kirke, viet Sankt Clemens, består af senromansk kor og skib, unggotisk apsis, gotisk sakristi mod nord, våbenhus mod syd og tårn mod vest samt moderne våbenhus vest for tårnet, alt af tegl. Koret, hvis oprindelige skråkantsokkel ses i sakristiet, har hjørnelisener og tandsnitfrise under savskifte. På nordsiden ses på sakristiloftet, fremspring for en præstedør og øst for dette, et rundbuevindue, forhugget i gotisk tid og nu tilmuret i inderflugt. Sydsiden har haft et par tvillingvinduer. Korets taggavl, der dækkes af apsistaget, er af savskifter delt i ligebenede trekanter og har i toppen et blændingskors. Det oprindelige kortag synes at have været bræddeklædt med rygås og tagkøl. Skibet har hjørnelisener, der ikke går om gavlene, og dets frise er som korets. Den rundbuede, tilmurede sydportal står i et fremspring med savskifte øverst, og nordportalen, ligeledes tilmuret, har over dørbuen en tvilling- blænding med spærstik. Vestgavlen, der ses fra tårnet, har i trekanten et romansk vindue under et savskifte og øverst et blændingskors. I det indre er ingen oprindelige enkeltheder bevaret ud over spor af skråkonsoller af ”Gloslundetype” i korets overvægge. Allerede i slutningen af 1200-tallet er der ved koret østside opført en tresidet apsis. Et relikviegemme (fundet 1835, nu i nationalmuseet) af bly med runeindskrift: ”æpiskopus gisiko” kan rimeligvis henføres til Odensebispen Gisike’s indvielse af alteret efter apsidens opførelse. Apsis har bred skråkantsokkel, og i midtfaget sidder to falsede spidsbuevinduer. Sidemurene har haft et tilsvarende. Gesimsen har frise af store rundbuer, sidefagene tre, midtfaget fire. Det indre dækkes af et trapezformet krydshvælv. Sengotiske tilbygninger er sakristiet med spidsbuevinduer i øst og nord. Den glatte gavl har en cirkelblænding i toppen, og rummet er dækket af et krydshvælv. Våbenhuset i syd, der nu anvendes som ligkapel, viser ingen gamle enkeltheder. Det usædvanlige kraftige vesttårn har i syd et stort, mangefalset spidsbuevindue, og et lignende har siddet i vest. Tårnrummet dækkes af et stjerne-hvælv, og ved nordøsthjørnet er der et rummeligt trappehus, oprindeligt med adgang fra tårnrummet. Den brede trappe fortsættes fra mellemstokværket ligeløbende i murtykkelsen. Klokkestokværket har til alle sider fire fladbuede glamhuller under fire kamtakgale med høj- og cirkelblændinger. Hjørnerne mellem de nederste kamtakker er vistnok senere udfyldt med diagonale murstykker med skjoldblænding. I tagkrydset sidder et lille spir, men tagværkerne tyder på, at derhar været et større. I det indre er korbuen udvidet samtidigt med, at der i gotisk tid er indsat et krydshvælv i koret. Skibet har fladt, gipset loft. Et våbenhus mod nord, hvis tag spores over portalen, er nedbrudt, uvist hvornår. Det nuværende våbenhus i vest, der går helt ud til vejen, er opført i nyere tid af gamle munkesten.

 

J. P. Trap/Danmarks Kirker

 

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne