Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Stubbekøbing Kirke

Stubbekøbing Kirke

Stubbekøbing-Maglebrænde Pastorat – Falster Provsti – Lolland-Falsters Stift – Falsters Nørre Herred – Maribo Amt

Kirken, viet til Sankt Anna, ligger ved Torvet, består af romansk skib, med kor i overgangsstil samt sengotisk sakristi, nordkapel og vesttårn. De romanske dele er af kridt, dog er til detaljer i arkadepillerne anvendt mursten. Det romanske kor er helt forsvundet, og af det basilikale skib er kun søndre sideskib og arkademur samt østgavlen bevaret; mens alt andet er rekonstrueret. Højkirken har rundbuede vinduer; i nordre sideskibs østgavl er fundet spor af en alterniche. Søndre arkademurs tre midterste buer har en bred fals, der bæres af halvsøjler med høje trapezkapitæler, meget mindende om de tilsvarende i Sorø kirkes nordre sideskib. Søndre sideskibs fire vestlige fag har oprindeligt grathvælv. Omkring 1250 blev der oprindelige kor, muligvis efter en brand, erstattet af en korbygning af munkesten; i østgavlen sidder et svagt tilspidset, trekoblet vindue, i sydmuren en mangefalset præstedør i lille fremspring. Gavlen er ved savskifter delt i fire trekanter, i den øverste er græsk blændingskors. Koret havde oprindeligt fladt loft, men meget snart efter dets opførelse indbyggedes to fag krydshvælv med halvrunde ribber båret af dværgsøjler. I sidste halvdel af 1200-tallet udvidedes skibet. Midtskibets vestgavl og hele nordre sideskib blev nedrevet, og en ny nordmur opførtes ca. 2,5 meter uden for den gamle, samtidig med at vestgavlen flyttedes knapt 1 meter ud; af disse mure, der udvendig var af tegl, indvendigt af kridt, er kun bevaret et kort stykke mellem kirken og nordkapellet. Samtidig planlagdes en overhvlæving af kirken på fem smalle fag, der dog aldrig blev udført. I unggotisk tid ombyggedes søndre sideskibs østhvælv, og vistnok i sengotisk tid fik kor og skib fladbuede, falsede vinduer. I sengotisk tid byggedes på skibets nordside et smukt kapel, viet Sankt Anna, af munkesten og kridt med kamtakkede blændingsgavle i øst og vest; det indre stod som et rum under to krydshvælv, i østfaget var en dobbeltåbning ind til skibet. Et svært munkestenstårn rejstes ca. 1,5 meter vest for skibet og sattes i forbindelse med dette ved en kort vestforlængelse, hvoraf en rest nu står som pille på tårnets nordøstlige hjørne, i sydøst er et oprindeligt trappehus; tårnrummet åbnede sig mod skibet i hele sin bredde og havde vinduer mod syd, nord, vest samt portal i vest, senere forhøjet. Endnu senere tilføjedes på korets nordside et sakristi, bæltemuret af røde og gule munkesten med fem højblændinger i gavlen; det indre havde to krydshvælv, det søndre er nu nedbrudt og rummet delt i to. Foran korets præstedør har ligget et våbenhus af bindingsværk, der 1782 afløste et ældre. 1633 blev tårnets øverste del ombygget og fik i 1790 en ny afslutning formet som en stor lanterne; den afløstes 1852 af et lavt pyramidetag med et kors. På grund af brøstfældighed overvejedes det en tid at nedrive kirken, men 1881-82 underkastedes den en hovedrestaurering under ledelse af H. B. Storck og V. Ahlmann. Ved denne blev det romanske skibs nordre del rekonstrueret på de gamle fundamenter, de bevarede middelalderdele blev skalmuret og skibet korte vestforlængelse klædt med kridtkvadre; søndre sideskibs vinduer rekonstrueredes, koret fik nye vinduer, våbenhuset blev nedrevet, og den brede korbue flyttedes lidt mod nord. Nordkapellets østlige fag blev ved en stor bue sat i forbindelse med skibet, mens tårnrummet blev adskilt fra dette og fik indbygget et hvælv, og tårnets middelalderlige saddeltag rekonstrueredes. Kirken, der var kalket allerede i middelalderen, står nu med blanke mure og tækket med munketegl, sideskibene dog med kobber.

J. P. Trap/Danmarks Kirker

 

 

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne