Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Kettinge Kirke

Kettinge Kirke

Kettinge-Bregninge Pastorat – Lolland Østre Provsti – Lolland-Falsters Stift – Musse Herred – Maribo Amt

Kettinge Kirke ligger i Kettinge på Lolland. Der har muligvis stået en trækirke på dette sted, men den ældste del af den nuværende kirke er bygget mellem 1200 og 1250 og havde fladt træloft og et halvrundt apsis mod øst. I begyndelsen af 1300-tallet blev kirken udvidet til dobbelt størrelse og forsynet med et tårn, så den nu fremtræder som en af landsdelens største kirker. Samtidig blev det flade loft erstattet af 6 spidsbuede gotiske hvælvinger. Alle hvælvingerne er rigt dekoreret med kalkmalerier, der er malet af Elmelundemesteren eller en af hans elever og er blevet renset i begyndelsen af år 2000.
Døbefonten er i romansk stil og muligvis samtidig med den ældste kirke. En af kirkens klokker er fra 1401 og et krucifiks, der hænger på nordvæggen, er også fra den katolske tid. Altertavle og prædikestol er lavet af samme mester med initialerne C.L. og er fra 1612. Maleriet på altertavlen er en kopi af et billede af Jacob Jordaens (1593-1678): Hyrdernes tilbedelse. Orglet er fra 1860 og ombygget i 1997.

Kirkens hjemmeside

Den meget lange kirke består af romansk skib, senromansk tårn, gotisk østforlængelse og gotisk sakristi på korets nordside. Hele kirken er præget af Hans I. Holms i 1897 afsluttende restaurering. Af den romanske kirke bygget af munkesten i munkeforbandt står nu kun langmurene af skibet, Det har hjørnelisener og har haft tre vinduer i hver side. Den tilmurede og til dels rekonstruerede nordportal står i et murfremspring og har søjlestave i falsene. Tårnet er en senromansk tilbygning, men så stærkt overpudset, at næsten alle detaljer er tilsløret. Det er opført af munkesten i meget uregelmæssigt forbandt. Sydsiden har et højtsiddende, tilmuret vindue af romansk form som muligvis har ført ind til et tårnpulpitur. 1853 blev tårnrummet gjort til forhal. Pyramidespiret på den stærkt ombyggede tårnoverdel er tækket med bæverhaler (flade teglsten), men har før haft spån. Trappehuset på skibets sydvest hjørne er vist gotisk, men stærkt ombygget. I begyndelsen af 1300-tallet er det romanske kor formodentlig neddrevet og erstattet med en tre fags bygning af samme bredde som skibet opført af munkesten i munkeforbandt med samtidige støttepiller på langmurene og ved det femsidede østlige fag. Af de oprindelige vinduer findes nu kun det store blændede øst vindue med stavværk af tufsten. Østforlængelsen har samtidige hvælv med pærestavsprofiler. I skib og tårn er indbygget gotiske hvælv. Det gotiske sakristi er af munkesten men skalmuret i ny tid. Det har oprindeligt krydshvælv; døren til koret er ændret i barok form, da sakristiet blev gjort til gravkapel for landsdommer Povl Matthiesen; den dertil hørende jerndør sidder nu mellem skib og tårnrum.

J. P. Trap/Danmarks Kirker

 

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne