Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Søllested Kirke

Søllested Kirke

Søllested-Skovlænge-Gurreby Pastorat – Lolland Vestre – Lolland-Falsters Stift – Lollands Sønder Herred – Maribo Amt

Søllested Kirke er en kullet romansk kirke opført af granitkvadre, og den er den eneste bevarede romanske granitbygning på Vestlolland. Østgavlen giver et tydeligt billede af forskellen på romansk og gotisk tagrejsning.
I forbindelse med kalkning inde i kirken foråret 1993 fjernede man en kasse af nyere dato fra alterbordet og herved kom det gamle middelalderalter frem. Der afsløredes også en lille hulning i pladen - et relikviegemme, hvor man i den katolske tid opbevarede en hellig relikvie. Der er nu lagt en glasplade over alterbordet, således at man kan se det ældgamle alterbord. Hvor gammel alterbordet er, står hen i det uvisse. Alterbilledet, der nu er ophængt i kirkens nordvæg, er malet i 1855 af H. Raadsing og skænket af justitsråd Wilhjelm fra Øllingsøgård.
I den tidligere Højreby Kommune har der været klokkehuse af træ ved 6 af kirkerne, men kun ved Søllested Kirke er klokkehuset bevaret. Kirken har også et lukket gravkapel, som tidligere tilhørte Søllestedgård.
Til Søllested Kirke hører en stor landsbykirkegård, der blev udvidet, da byen blev stationsby. Kirkegården er smukt beliggende og meget varieret i sin udformning.

Kirkens hjemmeside

Den ejendommelige, kullede kirke består af romansk apsis og skib, sengotisk våbenhus i syd og gravkapel fra 1642 i nord. Den romanske bygning er opført af veltilhugne granitkvadre med anvendelse af sandstem, vistnok skånsk, og kridt i enkelthederne. Planen er ejendommelig ved at apsiden slutter sig direkte til skibet uden noget særskilt kor. Apsis har karnissokkel af sandsten over et granitkvadreskifte og gesims med buefrise, rundstav, savskifte og hulkel, alt i kridt. I øst sidder et cirkelvindue hugget i to granitkvadre, tilmuret i lysningen. Sydligst i apsis er i renæssancetiden indsat et kurvehanksbuet vinduer med bevaret jerngitterværk og blyindfattede ruder. Det er tilmuret indvendig. I skibet er bevaret den rundbuede sydportal med kilestik. Den noget bredere, tilsvarende nordportal er tilmuret. Sydsiden har tre, nordsiden 2 rundbuevinduer med hele eller halve monolit-overliggere, de to vestlige i syd abne, resten tilmurede. Vestgavlen har haft en bred portal med høje karmkvadre, nu forstyrret af et vindue. Indvendig har apisis et oprindelig halvkuppelhvælv, mens bygningen i øvrigt er overdækket med tre fag sengotiske krydshvælv, sikkert samtidig med at murene og gavlspidserne er forhøjet, den i vest helt ombygget med seks spidsbueblændinger (de to i midten slået sammen til en). Våbenhuset af tegl har ved siderne af den udvidede dør skjoldblændinger og i gavlen tre spidsbueblændinger. Gravkapellet ved skibets nordside er opført 1642 af Eric Steensen og Barbara Murmand af små mursten i krydsforbandt. Det er overdækket af en lav krydshvælving, og rummet er nu utilgængeligt. En sandstenstavle fra 1745 beretter, at fru Barbara Kirstine Steensen 1730 lod kapellet istandsætte og hensatte en kapital til dets vedligeholdelse. Bygningen står med blankt granitmurværk, ellers hvidtet. På kirkegården står en middelalderlig klokkestabel.

J. P. Trap/Danmarks Kirker

 

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne