Warning: Creating default object from empty value in /customers/2/5/f/danske-kirker.dk/httpd.www/plugins/system/helix/core/wp_shortcodes.php on line 97 Vestenskov Kirke

Vestenskov Kirke

Kappel-Vestenskov-Arninge Pastorat – Lolland Vestre Provsti – Lolland-Falsters Stift – Lollands Sønder Herred – Maribo Amt

Igennem hele middelalderen, helt op til 1600-tallet, var Vestenskov forholdsvist et stort sogn, både i udstrækning og befolkningstal. Det nuværende Kappel sogn og Langø kirkedistrikt hørte i middelalderen til Vestenskov sogn.
Dette afspejler sig i kirkens nuværende størrelse, idet den indvendig er særdeles rummelig. Det får man ikke på fornemmelsen ved at se kirken udefra, hvor den ser forholdvis lille og beskeden ud. Dette indtryk skyldes formentlig, at kirken er uden tårn, ligesom de andre kirker i dette område.
Kirken er opført i røde munkesten. Den ældste del af kirken er koret og den østligste halvdel af skibet, som er bygget i den senromanske periode (1250-1300). Loftet var dengang et fladt plankeloft.
I gotisk tid (1400-tallet) er der foretaget en del udvidelser og ændringer, der i dag afspejler sig i murværket udvendigt. Skibet blev udvidet mod vest og blev næsten dobbelt så langt. Foran indgangen i sydsiden blev der opført et våbenhus, og på korets nordside et sakristi. Inde i kirken blev der indbygget hvælv i koret og skibet. Byggeaktiviteten og udvidelserne hænger formentlig sammen med, at der i den periode fandt et stort sildefiskeri fra Albuen, som dengang hørte til Vestenskov sogn.
I murværket ses sporene af disse ændringer: Overgangen mellem den gamle romanske kirkebygning og udvidelsen mod vest. De små romanske vinduer blev muret til, og kirken blev udvidet med sakristi. Kvindedøren mod nord blev sløjfet og blev senere erstattet af et vindue.
Døbefonten i Vestenskov Kirke er gammel, slidt, lavet om på adskillige gange, pyntet på, men som det er protokolført ved synsforretningen i 1883: Døbefonten, som er sandsten, må renses og bringes tilbage til sin oprindelige form. Dette skete nu først i 2007, da kirken gennemgik en større indvendig restaurering. Selve kummen er sikkert et gotlandsk arbejde. (Nyt billede venter på at blive indsat.) Dåbsfadet er fra omkring 1575. Det har et billede af en ørn i bunden, omgivet af borter og små blomster og med en indskrift, der fortæller, hvem der har sørget for, at kirken fik dette dåbsfad, nemlig fru Øllegaard Pentz til Rudbjerggård, der som enke boede på Fredsholm i Vestenskov sogn.
Altertavlen er i renæssance, fra 1590' erne, men er stærkt omdannet. Midt i tavlen er indsat et stort maleri af nadveren fra omkring 1650.
Prædikestolen er fra 1627 i sen-renæssance. I fire nicher står Johannes, Kristus, Markus og Lukas. Matthæus mangler. På den underste del er anbragt englehoveder (diademhoveder).
Over indgangsdøren hænger et epitafium (gravminde) fra omkring 1610. Indskriften er nu forsvundet, og det vides ikke længere, hvem epitafiet er sat op for; men det er formentlig de personer, der er afbildet i et maleri på træ i storfeltet.
I 2007 er et nyt antependium opsat, vævet af kunstneren Dorthe Sigsgaard.

Kirkens hjemmeside

Den kullede kirke, viet til Sankt Peter, består af senromansk kor og skib samt en forlængelse mod vest, våbenhus og sakristi fra gotisk tid. Den senromanske kirke er en teglstensbygning med enkel sokkel, skråkant over rundled, og spinkle lisener på østhjørnerne. Korets nordside har spærfrise under savskifte og karnis. I øst har det et blændet dobbeltvindue, og i nord spores er tilsvarende enkelt. Sydsidens præstedør i lille, skråkantafdækket fremspring er tilmuret. Gavlspidsen er over et savskifte fornyet. I skibet, der er opført lidt senere end koret, er sydportalen udvidet, og nordportalen spores kun svagt. Af oprindelige vinduer ses over hvælvene det østligepar i nord almindeligt rundbuet, i syd et spidsbuet tvillingvindue. Skibets loft ses at have været bræddebeklædt med skråstillet bræt langs væggene. I gotisk tid er skibet forlænget ca. 11 meter mod vest. I vestgavlen er der nu til vindue omdannet spidsbuet portal med svære inderpiller, og i syd ses et fladbuevindue med affasede false, tilmuret i lysningen. Et tilsværende i nord er enklere. Gavlspidsen har haft tre nu tilmurede og forstyrrende højblændinger. Noget senere er der i hele kirken indsat hvælv, i skibet fire stjernehvælv, i koret et ottedelt krydshvælv. Ved samme tid tilføjedes i syd et stjernehvælvet våbenhus, nu i øvrigt uden gamle detaljer og ved koret nordside et krydshvælvet et krydshvælvet sakristi. På kirkegården står en senmiddelalderlig klokkestabel af bræddebeklædt egetømmer.

J. P. Trap/Danmarks Kirker

 

Tilbage til Lolland-Falster Stift

 

Om kirker

 

Folkekirkerne